Philippe De Backer heeft woensdag zijn 'Plan voor Eerlijke Concurrentie' voorgesteld. Het plan krijgt de steun van de vakbonden, de uitvaartsector en de inspectiediensten. Het voornaamste doel van het plan bestaat erin de weinig transparante uitvaartsector beter te controleren op misbruik, dat zijn weg vindt via schijnzelfstandigheid en oneigenlijke detachering door een zogenaamde Nederlandroute.

De sector van de begrafenisondernemers telt volgens het Sociaal Fonds 522 werkgevers en zo'n 4.920 werknemers. Door het 'onvoorspelbare karakter' van het werk hebben heel wat werknemers zeer beperkte en zeer onregelmatige prestaties.

Flexibiliteit

De uitvaartsector wordt volgens de staatssecretaris ter Bestrijding van Sociale Fraude geplaagd door wanpraktijken, vooral bij de occasionele medewerkers. Daarom werd voor de uitvaartsector - net zoals bij de schoonmaaksector - een statuut voor gelegenheidswerkers voorgesteld, wat de flexibiliteit ten goede komt.

Onder dat statuut kan een werkgever werknemers zonder een vast uurrooster gemakkelijk oproepen. Net zoals in de horeca volstaat een mondelinge overeenkomst, maar "daartegenover staat dat de gewerkte uren wel moeten geregistreerd worden in het zogenaamde dag-Dimonasysteem." Dat kan met een smartphoneprogramma bij de werkgever.

"Het spreekt vanzelf dat inspectiediensten werknemers in die sector niet even kunnen vragen om het werk neer te leggen om een controle te houden. Door de registratie te vereenvoudigen, is het mogelijk om vanop afstand te controleren of registraties al dan niet gebeurd zijn", aldus De Backer.

Hij wil het plan met de modaliteiten nu voorleggen aan de regering. Een jaar na de opstart wordt de impact ervan geëvalueerd.

Philippe De Backer heeft woensdag zijn 'Plan voor Eerlijke Concurrentie' voorgesteld. Het plan krijgt de steun van de vakbonden, de uitvaartsector en de inspectiediensten. Het voornaamste doel van het plan bestaat erin de weinig transparante uitvaartsector beter te controleren op misbruik, dat zijn weg vindt via schijnzelfstandigheid en oneigenlijke detachering door een zogenaamde Nederlandroute. De sector van de begrafenisondernemers telt volgens het Sociaal Fonds 522 werkgevers en zo'n 4.920 werknemers. Door het 'onvoorspelbare karakter' van het werk hebben heel wat werknemers zeer beperkte en zeer onregelmatige prestaties. De uitvaartsector wordt volgens de staatssecretaris ter Bestrijding van Sociale Fraude geplaagd door wanpraktijken, vooral bij de occasionele medewerkers. Daarom werd voor de uitvaartsector - net zoals bij de schoonmaaksector - een statuut voor gelegenheidswerkers voorgesteld, wat de flexibiliteit ten goede komt.Onder dat statuut kan een werkgever werknemers zonder een vast uurrooster gemakkelijk oproepen. Net zoals in de horeca volstaat een mondelinge overeenkomst, maar "daartegenover staat dat de gewerkte uren wel moeten geregistreerd worden in het zogenaamde dag-Dimonasysteem." Dat kan met een smartphoneprogramma bij de werkgever. "Het spreekt vanzelf dat inspectiediensten werknemers in die sector niet even kunnen vragen om het werk neer te leggen om een controle te houden. Door de registratie te vereenvoudigen, is het mogelijk om vanop afstand te controleren of registraties al dan niet gebeurd zijn", aldus De Backer. Hij wil het plan met de modaliteiten nu voorleggen aan de regering. Een jaar na de opstart wordt de impact ervan geëvalueerd.