De sociale partners vinden geen akkoord over de arbeidsdeal die de regering-De Croo in februari heeft voorgesteld. Die moet de werkzaamheidsgraad tot boven 70 procent optrekken. Volgens het voorstel kunnen werknemers vrijwillig in een vierdaagse week werken, om hun professionele en hun privéleven beter op elkaar af te stemmen. De arbeidsregeling in de e-commerce wordt versoepeld en de fietskoeriers worden beter beschermd. Voorts wil de regering werkzoekenden meer naar knelpuntberoepen lokken en het eenvoudiger maken om de ontslagvergoeding te gebruiken voor een opleiding in de aanloop naar een nieuwe baan.

Het dossier komt nu op de tafel van de federale regering, en normaal gezien moet minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) de deal uitvoeren. Maar de andere coalitiepartners voelen nattigheid. Onder druk van de communistische oppositie en de vakbonden maakt de PS weinig haast. Het is dan ook de vraag of de arbeidsdeal er nog komt.

De arbeidsdeal blijft gerommel in de marge.

Zelfs al wordt de arbeidsdeal uitgevoerd, hij zal de werkzaamheidsgraad amper optrekken. Want het blijft gerommel in de marge. Er zijn diepgaandere maatregelen nodig. Zoals een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, een flexibelere loonvorming die vooral laaggeschoolden naar de arbeidsmarkt lokt en een activering die naam waardig. Maar daar zijn de meeste Vivaldi-partijen (liberalen en cd&v uitgezonderd) niet in geïnteresseerd. Dat blijkt ook uit het recente PS-koopkrachtplan, dat in het beste geval de mensen helpt die al een baan hebben, de zogenoemde insiders. De outsiders zijn voor de PS nooit een prioriteit. Dat blijkt ook uit de veel te lage werkzaamheidsgraad in Wallonië en Brussel.

De sociale partners vinden geen akkoord over de arbeidsdeal die de regering-De Croo in februari heeft voorgesteld. Die moet de werkzaamheidsgraad tot boven 70 procent optrekken. Volgens het voorstel kunnen werknemers vrijwillig in een vierdaagse week werken, om hun professionele en hun privéleven beter op elkaar af te stemmen. De arbeidsregeling in de e-commerce wordt versoepeld en de fietskoeriers worden beter beschermd. Voorts wil de regering werkzoekenden meer naar knelpuntberoepen lokken en het eenvoudiger maken om de ontslagvergoeding te gebruiken voor een opleiding in de aanloop naar een nieuwe baan. Het dossier komt nu op de tafel van de federale regering, en normaal gezien moet minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) de deal uitvoeren. Maar de andere coalitiepartners voelen nattigheid. Onder druk van de communistische oppositie en de vakbonden maakt de PS weinig haast. Het is dan ook de vraag of de arbeidsdeal er nog komt. Zelfs al wordt de arbeidsdeal uitgevoerd, hij zal de werkzaamheidsgraad amper optrekken. Want het blijft gerommel in de marge. Er zijn diepgaandere maatregelen nodig. Zoals een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, een flexibelere loonvorming die vooral laaggeschoolden naar de arbeidsmarkt lokt en een activering die naam waardig. Maar daar zijn de meeste Vivaldi-partijen (liberalen en cd&v uitgezonderd) niet in geïnteresseerd. Dat blijkt ook uit het recente PS-koopkrachtplan, dat in het beste geval de mensen helpt die al een baan hebben, de zogenoemde insiders. De outsiders zijn voor de PS nooit een prioriteit. Dat blijkt ook uit de veel te lage werkzaamheidsgraad in Wallonië en Brussel.