De AmCham was optimistisch toen minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) begin 2016 een pleidooi hield voor een verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting van 33,99 naar 20 procent. "Maar die plannen zijn op de lange baan geschoven en onze leden vrezen in toenemende mate dat van die hervorming niets in huis komt", staat in een brief die gericht is aan de federale regering.
...