"Wij hebben als ABVV Vlaanderen de collectieve arbeidsduurvermindering van onder het stof gehaald en dat wordt nu één van onze belangrijkste syndicale eisen. We zien een verband tussen werktijd verminderen en werken werkbaar maken", zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van ABVV Vlaanderen..

"Maar de idee past ook in deze tijd van robotisering. We willen dat robotten voor ons werken, maar ze mogen ons niet uit het arbeidsproces duwen. We beogen hier niet een lineair, federaal systeem waarbij alle bedrijven hetzelfde doen. Je moet dat veeleer per sector bekijken. En uiteraard willen we dat systeem ingevoerd zien met loonbehoud", verduidelijkt ze.

Z-Talk Goossens kunt u bekijken op Kanaal Z vanaf dinsdagavond 1 mei 20 uur of nu al hieronder:

"Wij hebben als ABVV Vlaanderen de collectieve arbeidsduurvermindering van onder het stof gehaald en dat wordt nu één van onze belangrijkste syndicale eisen. We zien een verband tussen werktijd verminderen en werken werkbaar maken", zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van ABVV Vlaanderen.."Maar de idee past ook in deze tijd van robotisering. We willen dat robotten voor ons werken, maar ze mogen ons niet uit het arbeidsproces duwen. We beogen hier niet een lineair, federaal systeem waarbij alle bedrijven hetzelfde doen. Je moet dat veeleer per sector bekijken. En uiteraard willen we dat systeem ingevoerd zien met loonbehoud", verduidelijkt ze.