'Het is de hoogste tijd om kritisch naar het monetaire beleid te kijken', aldus de Franse ECB-voorzitter. De laatste keer dat het beleid van de ECB onder de loep werd genomen, was in 2003. De nieuwe ECB-voorzitter - duidelijk een ander type dan haar voorganger Mario Draghi - wil het over een andere boeg gooien.

De wereld is volgens Lagarde namelijk niet meer dezelfde als die in 2003. Ze wees in dat verband onder meer op de technologische ontwikkelingen, de klimaatverandering en de toenemende ongelijkheid.

Inflatie

Centraal in de herziening van het monetaire beleid staat een nieuwe inflatiedoelstelling. Om die opnieuw vast te stellen, zal de ECB onder meer het Europees Parlement en academici raadplegen, zei Lagarde. Op dit moment streeft de ECB nog steeds naar een inflatie van - net geen - 2 procent om de economie van de eurozone aan te zwengelen. Maar uit de recente prognoses blijkt dat de ECB voor 2020 rekening houdt met een inflatie van amper 1,1 procent.

Stimuli

Donderdag werd beslist om de stimuleringsmaatregelen, zoals een negatieve depositorente en het opkopen van miljarden obligaties, onveranderd te laten. Op de invoering van die maatregelen was in september nog veel kritiek gekomen, onder meer van de Nederlandse gouverneur Klaas Knot. Maar Lagarde wil er niet aan raken, omdat 'wat geweest is, is geweest'. Nieuwe stimuleringsmaatregelen lijken echter niet voor meteen.

Minder groei

Hoewel de groeiprognoses voor 2020 licht naar beneden werden bijgesteld, liet Lagarde ook verstaan dat de groeivertraging aan het afvlakken is. 'Er zijn enkele vroege signalen van stabilisering', klonk het, 'net als een lichte stijging van de onderliggende inflatie'. De ECB-voorzitter herhaalde bovendien haar oproep dat het nu aan de overheden in de eurozone is om verdere actie te ondernemen, door structurele hervormingen en fiscale stimuli. Ze was teleurgesteld dat de Europese Unie er deze week niet in geslaagd is om standaarden te definiëren voor zogenaamde 'groene investeringen'.

'Havik noch duif'

Lagarde vroeg op de persconferentie nog om vooral niet op de verschillen qua stijl en toon tussen haar en haar Italiaanse voorganger Draghi te letten. 'Ik zal vooral mezelf zijn. En dat betekent dat ik anders zal zijn', zei ze. Ze noemde zichzelf 'geen havik of duif', maar een 'uil', een dier dat geassocieerd wordt met wijsheid.

Lagarde, die op 1 november aan haar termijn van acht jaar bij de ECB begon, stond voordien aan het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Lagarde volgt Mario Draghi op en is de eerste ECB-voorzitter die niet eerder bij een nationale centrale bank aan de slag was.

'Het is de hoogste tijd om kritisch naar het monetaire beleid te kijken', aldus de Franse ECB-voorzitter. De laatste keer dat het beleid van de ECB onder de loep werd genomen, was in 2003. De nieuwe ECB-voorzitter - duidelijk een ander type dan haar voorganger Mario Draghi - wil het over een andere boeg gooien.De wereld is volgens Lagarde namelijk niet meer dezelfde als die in 2003. Ze wees in dat verband onder meer op de technologische ontwikkelingen, de klimaatverandering en de toenemende ongelijkheid. InflatieCentraal in de herziening van het monetaire beleid staat een nieuwe inflatiedoelstelling. Om die opnieuw vast te stellen, zal de ECB onder meer het Europees Parlement en academici raadplegen, zei Lagarde. Op dit moment streeft de ECB nog steeds naar een inflatie van - net geen - 2 procent om de economie van de eurozone aan te zwengelen. Maar uit de recente prognoses blijkt dat de ECB voor 2020 rekening houdt met een inflatie van amper 1,1 procent. StimuliDonderdag werd beslist om de stimuleringsmaatregelen, zoals een negatieve depositorente en het opkopen van miljarden obligaties, onveranderd te laten. Op de invoering van die maatregelen was in september nog veel kritiek gekomen, onder meer van de Nederlandse gouverneur Klaas Knot. Maar Lagarde wil er niet aan raken, omdat 'wat geweest is, is geweest'. Nieuwe stimuleringsmaatregelen lijken echter niet voor meteen. Minder groeiHoewel de groeiprognoses voor 2020 licht naar beneden werden bijgesteld, liet Lagarde ook verstaan dat de groeivertraging aan het afvlakken is. 'Er zijn enkele vroege signalen van stabilisering', klonk het, 'net als een lichte stijging van de onderliggende inflatie'. De ECB-voorzitter herhaalde bovendien haar oproep dat het nu aan de overheden in de eurozone is om verdere actie te ondernemen, door structurele hervormingen en fiscale stimuli. Ze was teleurgesteld dat de Europese Unie er deze week niet in geslaagd is om standaarden te definiëren voor zogenaamde 'groene investeringen'.'Havik noch duif'Lagarde vroeg op de persconferentie nog om vooral niet op de verschillen qua stijl en toon tussen haar en haar Italiaanse voorganger Draghi te letten. 'Ik zal vooral mezelf zijn. En dat betekent dat ik anders zal zijn', zei ze. Ze noemde zichzelf 'geen havik of duif', maar een 'uil', een dier dat geassocieerd wordt met wijsheid. Lagarde, die op 1 november aan haar termijn van acht jaar bij de ECB begon, stond voordien aan het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Lagarde volgt Mario Draghi op en is de eerste ECB-voorzitter die niet eerder bij een nationale centrale bank aan de slag was.