Op de avond van de verkiezingen verwachtte MR-voorzitter Charles Michel niet dat hij een 'Zweedse' coalitie zou samenbrengen, laat staan dat hij er eerste minister van zou worden. Zeven maanden later ontvangt hij ons als premier in de Lambermont. Michel heeft beloofd dat hij in 2015 de tijd neemt om de maatregelen uit te leggen en dat hij de oppositie niet meer de kans zal geven het voortouw te nemen.

Europa wil in 2015 met het plan-Juncker de investeringen aanzwengelen. U remt de investeringen veeleer af, meer bepaald bij de NMBS, om de uitgaven te verminderen. Is dat niet tegenstrijdig?

Charles Michel: "We zitten in een complexe situatie omdat we drie dingen tegelijk moeten realiseren. We moeten zorgen voor budgettaire discipline om de schulden niet op te drijven en de koopkracht van de burgers en de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de pensioenen te beschermen. Er zijn ook structurele hervormingen nodig om onze economie meer soepelheid en reactievermogen te geven. Ik denk dan aan telewerken, langere werktijden en zo. En tot slot moeten we investeren in infrastructuur, de digitale sector, onderzoek en innovatie enzovoort, zodat onze economie kan groeien. Dat is de magische driehoek waarin ik vast geloof. Dat geloof wordt gedeeld op het Europese niveau, met hier en daar nuances naargelang de heersende meerderheid."

Moet dat geen magisch vierkant zijn, met de stimulering van het verbruik als vierde zijde?

Charles Michel: "Het gaat hier om de structurele ondersteuning van de koopkracht. Wij moeten volharden in de realisatie van die magische driehoek en de maatregelen uitleggen, wat niet eenvoudig is. Maar het is wel de enige weg die in de komende maanden en jaren tot resultaat leidt. Het is misschien eenvoudiger alleen te werken aan de investeringen of een degelijke begroting, maar ik ben ervan overtuigd dat er om groei te creëren een evenwicht moet zijn tussen de drie doelstellingen. Instanties als het IMF, de Europese Commissie, de Nationale Bank en het Planbureau zeggen hetzelfde. Hun bezorgdheid is dat wij ons programma uitvoeren, niet dat wij het wijzigen."

U kunt uw doelstellingen enkel bereiken in een klimaat van sociale rust. Welke maatregelen denkt u daarvoor te nemen?

Charles Michel: "De economische toestand is ingewikkeld, hetzelfde geldt voor het sociaal overleg. Dat loopt al jaren stroef. Vanaf het begin heb ik gerekend op een hervatting van dat overleg. Mijn eerste initiatief als informateur was de sociale partners te ontmoeten, nog voor de partijvoorzitters. Als formateurs hebben Kris Peeters en ik opnieuw de eerste stap gedaan naar de sociale partners. Maar alleen de voorzitter van de Groep van Tien, Michèle Sioen, verscheen op de afspraak. De regering heeft ook herhaaldelijk signalen uitgezonden om het overleg op te starten.

"Laten wij echter duidelijk wezen: het kan niet het doel van het sociaal overleg zijn een nieuw regeerakkoord schrijven, wel om te onderhandelen over modaliteiten. En daarvoor hebben wij een gigantische ruimte gelaten."

Kan er in de komende maanden een sociaal compromis komen via de taxshift waarvan zoveel sprake is?

Charles Michel: "Wij ondernemen actie in die richting, maar ik herhaal: zonder het regeerakkoord en onze strategie te herschrijven. Ik behoor niet tot diegenen die zeggen: 'There's no alternative'. Er zijn wel degelijk alternatieven. We kunnen de schuld laten ontsporen, ons niet bekommeren om het deficit en de factuur doorschuiven naar de volgende generatie. Ik word niet de premier die zulke keuzes maakt.

Christophe De Caevel, Daan Killemaes en Camille Van Vyve

Het volledige interview met Charles Michel leest u in Trends van deze week.

Op de avond van de verkiezingen verwachtte MR-voorzitter Charles Michel niet dat hij een 'Zweedse' coalitie zou samenbrengen, laat staan dat hij er eerste minister van zou worden. Zeven maanden later ontvangt hij ons als premier in de Lambermont. Michel heeft beloofd dat hij in 2015 de tijd neemt om de maatregelen uit te leggen en dat hij de oppositie niet meer de kans zal geven het voortouw te nemen.Charles Michel: "We zitten in een complexe situatie omdat we drie dingen tegelijk moeten realiseren. We moeten zorgen voor budgettaire discipline om de schulden niet op te drijven en de koopkracht van de burgers en de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de pensioenen te beschermen. Er zijn ook structurele hervormingen nodig om onze economie meer soepelheid en reactievermogen te geven. Ik denk dan aan telewerken, langere werktijden en zo. En tot slot moeten we investeren in infrastructuur, de digitale sector, onderzoek en innovatie enzovoort, zodat onze economie kan groeien. Dat is de magische driehoek waarin ik vast geloof. Dat geloof wordt gedeeld op het Europese niveau, met hier en daar nuances naargelang de heersende meerderheid."Charles Michel: "Het gaat hier om de structurele ondersteuning van de koopkracht. Wij moeten volharden in de realisatie van die magische driehoek en de maatregelen uitleggen, wat niet eenvoudig is. Maar het is wel de enige weg die in de komende maanden en jaren tot resultaat leidt. Het is misschien eenvoudiger alleen te werken aan de investeringen of een degelijke begroting, maar ik ben ervan overtuigd dat er om groei te creëren een evenwicht moet zijn tussen de drie doelstellingen. Instanties als het IMF, de Europese Commissie, de Nationale Bank en het Planbureau zeggen hetzelfde. Hun bezorgdheid is dat wij ons programma uitvoeren, niet dat wij het wijzigen."Charles Michel: "De economische toestand is ingewikkeld, hetzelfde geldt voor het sociaal overleg. Dat loopt al jaren stroef. Vanaf het begin heb ik gerekend op een hervatting van dat overleg. Mijn eerste initiatief als informateur was de sociale partners te ontmoeten, nog voor de partijvoorzitters. Als formateurs hebben Kris Peeters en ik opnieuw de eerste stap gedaan naar de sociale partners. Maar alleen de voorzitter van de Groep van Tien, Michèle Sioen, verscheen op de afspraak. De regering heeft ook herhaaldelijk signalen uitgezonden om het overleg op te starten. "Laten wij echter duidelijk wezen: het kan niet het doel van het sociaal overleg zijn een nieuw regeerakkoord schrijven, wel om te onderhandelen over modaliteiten. En daarvoor hebben wij een gigantische ruimte gelaten."Charles Michel: "Wij ondernemen actie in die richting, maar ik herhaal: zonder het regeerakkoord en onze strategie te herschrijven. Ik behoor niet tot diegenen die zeggen: 'There's no alternative'. Er zijn wel degelijk alternatieven. We kunnen de schuld laten ontsporen, ons niet bekommeren om het deficit en de factuur doorschuiven naar de volgende generatie. Ik word niet de premier die zulke keuzes maakt.Christophe De Caevel, Daan Killemaes en Camille Van VyveHet volledige interview met Charles Michel leest u in Trends van deze week.