Ze heeft een wetsvoorstel klaar dat genderquota invoert bij die instellingen. 'Dit is een volgende logische stap in een streven naar meer gendergelijkheid, ook op topniveau', zegt Smaers.

De Quotawet uit 2011 legt ondernemingen een aanwezigheid op van een derde vrouwen in hun raden van bestuur. Volgens Smaers heeft die wet zijn vruchten afgeworpen. 'Maar wanneer wij vanuit de politiek raden of organen moeten samenstellen, zoals bijvoorbeeld van de Nationale Bank, dan is er plots geen nood meer aan vrouwelijke vertegenwoordiging', klaagt Griet Smaers.

Bij de Nationale Bank zit er maar één vrouw in het directiecomité, en binnenkort zelfs geen enkele meer. 'Waarom passen we het in de privésector toe, maar valt dat engagement weg bij politieke benoemingen? ' Daarom dient ze een wetsvoorstel in dat een wettelijk quotum invoert van een derde leden van het andere geslacht in het directiecomité, de regentenraad en het college van censoren van de Nationale Bank, de kamers van het Rekenhof, het auditcomité, de raad van toezicht en het directiecomité van de FSMA.

Vandaag bestaat enkel dat laatste orgaan uit een derde vrouwen. Van de 56 topfuncties die in beeld komen, worden er slechts tien door vrouwen uitgeoefend. Om het quotum te halen, moeten er volgens Smaers minstens twaalf vrouwen bijkomen.

Ze heeft een wetsvoorstel klaar dat genderquota invoert bij die instellingen. 'Dit is een volgende logische stap in een streven naar meer gendergelijkheid, ook op topniveau', zegt Smaers.De Quotawet uit 2011 legt ondernemingen een aanwezigheid op van een derde vrouwen in hun raden van bestuur. Volgens Smaers heeft die wet zijn vruchten afgeworpen. 'Maar wanneer wij vanuit de politiek raden of organen moeten samenstellen, zoals bijvoorbeeld van de Nationale Bank, dan is er plots geen nood meer aan vrouwelijke vertegenwoordiging', klaagt Griet Smaers. Bij de Nationale Bank zit er maar één vrouw in het directiecomité, en binnenkort zelfs geen enkele meer. 'Waarom passen we het in de privésector toe, maar valt dat engagement weg bij politieke benoemingen? ' Daarom dient ze een wetsvoorstel in dat een wettelijk quotum invoert van een derde leden van het andere geslacht in het directiecomité, de regentenraad en het college van censoren van de Nationale Bank, de kamers van het Rekenhof, het auditcomité, de raad van toezicht en het directiecomité van de FSMA. Vandaag bestaat enkel dat laatste orgaan uit een derde vrouwen. Van de 56 topfuncties die in beeld komen, worden er slechts tien door vrouwen uitgeoefend. Om het quotum te halen, moeten er volgens Smaers minstens twaalf vrouwen bijkomen.