"Ik zie nog geen helikopters vliegen boven het hoofdkwartier van de ECB", grapt Brzeski. "Neen, serieus. Op korte termijn zal dit de euro verzwakken en zo de concurrentiekracht van de bedrijven versterken. Ik zit er nog op te kauwen of het op lange termijn effect zal sorteren. Het is een grote stap, zoals er al zo veel grote stappen werden gezet door de ECB. Geen enkele van de onconventionele maatregelen heeft tot nu toe geholpen."

ECB-voorzitter Mario Draghi suggereerde tijdens de persconferentie dat de balans van de ECB opnieuw mag aanzwellen tot het niveau van 2012?

Brzeski: "Dat is een psychologisch spelletje. Er staan vandaag voor zo'n 1.000 miljard euro minder kredieten op de balans van de ECB dan in 2012. Vanaf 18 september kunnen de banken intekenen op langer lopende en voorwaardelijke leningen van de ECB, de zogenaamde T-LTRO-leningen, en die kunnen op hun eentje al oplopen tot 500 miljard euro."

"Daarnaast gaat de ECB asset backed securities (ABS) opkopen. Alleen is die markt in Europa erg klein. Volgens sommige schattingen gaat het slechts om 50 miljard euro. Hoe kan Draghi dan voor 500 miljard euro herverpakte kredieten kopen? Draghi houdt in elk geval de verwachtingen hooggespannen tot 2 oktober. Op die dag worden er meer details gegeven."

Draghi heeft ook gezegd dat herverpakte hypotheken in aanmerking komen voor het inkoopprogramma. Die markt is toch veel groter?

Brzeski: "Dat is waar. De ECB gaat in ieder geval meer geld in de strijd gooien dan waar wij - economen - op gerekend hadden. Draghi sprak zelfs even over herverpakte autokredieten. Ik durf er geen getal op te plakken hoeveel geld de ECB ter beschikking zal stellen."

Vindt u het niet vreemd dat hypotheekleningen eerst uitgesloten werden voor die T-LTRO en de ECB nu wel herverpakte hypotheekleningen wil kopen?

Brzeski: "Dat is inderdaad een contradictie. Enerzijds heeft de ECB schrik voor een oververhitting van de vastgoedmarkt, en anderzijds gaat ze hypotheekleningen van de balansen van de banken overnemen. Maar er zaten wel meer tegenstrijdigheden in de toespraak van Draghi. Een andere heikel punt was de unanimiteit. De ECB-bestuurders staan er zogezegd allemaal achter om nog meer onconventionele maatregelen te nemen indien nodig, maar ze waren het al niet allemaal eens met deze beslissing. Tja."

De ECB gaat nu de Amerikaanse toer op. In de VS heeft een gelijkaardig inkoopprogramma van de Federal Reserve wel heilzaam gewerkt. Waarom zou het in Europa niet werken?

Brzeski: "In de VS was het nodig om de hypotheekrente te drukken. De Amerikanen konden op die manier hun schulden aflossen en kregen de handen vrij om opnieuw meer te consumeren en te investeren. In Europa is de hypotheekrente nu al verschrikkelijk laag. Ik ben persoonlijk sceptisch of dit veel zoden aan de dijk zal zetten. Is er überhaupt vraag naar extra kredieten voor bedrijven en gezinnen? Europa heeft structurele problemen. Maakt dit de concurrentiekracht van de Franse bedrijven sterker? Een verzwakking van de euro maakt het makkelijker om goederen te exporteren. Dat wel. Draghi benadrukt zelf aan het einde van zijn toespraak dat de landen van de eurozone dringend structurele hervormingen moeten doorvoeren. Het lijkt erop dat de ECB voor de zoveelste keer tijd wil kopen tot die hervormingen gebeuren."

"Ik zie nog geen helikopters vliegen boven het hoofdkwartier van de ECB", grapt Brzeski. "Neen, serieus. Op korte termijn zal dit de euro verzwakken en zo de concurrentiekracht van de bedrijven versterken. Ik zit er nog op te kauwen of het op lange termijn effect zal sorteren. Het is een grote stap, zoals er al zo veel grote stappen werden gezet door de ECB. Geen enkele van de onconventionele maatregelen heeft tot nu toe geholpen."Brzeski: "Dat is een psychologisch spelletje. Er staan vandaag voor zo'n 1.000 miljard euro minder kredieten op de balans van de ECB dan in 2012. Vanaf 18 september kunnen de banken intekenen op langer lopende en voorwaardelijke leningen van de ECB, de zogenaamde T-LTRO-leningen, en die kunnen op hun eentje al oplopen tot 500 miljard euro." "Daarnaast gaat de ECB asset backed securities (ABS) opkopen. Alleen is die markt in Europa erg klein. Volgens sommige schattingen gaat het slechts om 50 miljard euro. Hoe kan Draghi dan voor 500 miljard euro herverpakte kredieten kopen? Draghi houdt in elk geval de verwachtingen hooggespannen tot 2 oktober. Op die dag worden er meer details gegeven."Brzeski: "Dat is waar. De ECB gaat in ieder geval meer geld in de strijd gooien dan waar wij - economen - op gerekend hadden. Draghi sprak zelfs even over herverpakte autokredieten. Ik durf er geen getal op te plakken hoeveel geld de ECB ter beschikking zal stellen."Brzeski: "Dat is inderdaad een contradictie. Enerzijds heeft de ECB schrik voor een oververhitting van de vastgoedmarkt, en anderzijds gaat ze hypotheekleningen van de balansen van de banken overnemen. Maar er zaten wel meer tegenstrijdigheden in de toespraak van Draghi. Een andere heikel punt was de unanimiteit. De ECB-bestuurders staan er zogezegd allemaal achter om nog meer onconventionele maatregelen te nemen indien nodig, maar ze waren het al niet allemaal eens met deze beslissing. Tja."Brzeski: "In de VS was het nodig om de hypotheekrente te drukken. De Amerikanen konden op die manier hun schulden aflossen en kregen de handen vrij om opnieuw meer te consumeren en te investeren. In Europa is de hypotheekrente nu al verschrikkelijk laag. Ik ben persoonlijk sceptisch of dit veel zoden aan de dijk zal zetten. Is er überhaupt vraag naar extra kredieten voor bedrijven en gezinnen? Europa heeft structurele problemen. Maakt dit de concurrentiekracht van de Franse bedrijven sterker? Een verzwakking van de euro maakt het makkelijker om goederen te exporteren. Dat wel. Draghi benadrukt zelf aan het einde van zijn toespraak dat de landen van de eurozone dringend structurele hervormingen moeten doorvoeren. Het lijkt erop dat de ECB voor de zoveelste keer tijd wil kopen tot die hervormingen gebeuren."