Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad donderdag. Schepencolleges moeten vaak meerdere keren per jaar aan de gemeenteraad de goedkeuring vragen voor de aanpassing van kredieten of ­financiële bijsturingen. Vorige vrijdag heeft de Vlaamse regering echter beslist om die verplichte rapportering te beperken.

De burgemeesters krijgen daardoor vanaf 2020 financieel meer vrij spel. Volgens het verslag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) vormt die vraag om goedkeuring een "zware administratieve last" en leidt ze tot "veel verwarring bij de gemeenteraadsleden".

Veel besturen houden de oorzaken en gevolgen van hun financiële bijsturingen bewust heel vaag. Het kabinet-Homans benadrukt dat de oude regeling daarom haar doel voorbijschiet.

Om de gemeenteraden, die een deel van hun macht kwijtspelen, tegemoet te komen, verplicht de Vlaamse regering de burgemeesters wel om minstens één keer per jaar verslag uit te brengen over de lopende dossiers en de klemtonen voor het komende jaar, een soort van 'State of the Union'. De raden kunnen dan zelf de vorm en de inhoud bepalen van de opvolgingsrapportering die ze wensen te krijgen.

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad donderdag. Schepencolleges moeten vaak meerdere keren per jaar aan de gemeenteraad de goedkeuring vragen voor de aanpassing van kredieten of ­financiële bijsturingen. Vorige vrijdag heeft de Vlaamse regering echter beslist om die verplichte rapportering te beperken. De burgemeesters krijgen daardoor vanaf 2020 financieel meer vrij spel. Volgens het verslag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) vormt die vraag om goedkeuring een "zware administratieve last" en leidt ze tot "veel verwarring bij de gemeenteraadsleden". Veel besturen houden de oorzaken en gevolgen van hun financiële bijsturingen bewust heel vaag. Het kabinet-Homans benadrukt dat de oude regeling daarom haar doel voorbijschiet. Om de gemeenteraden, die een deel van hun macht kwijtspelen, tegemoet te komen, verplicht de Vlaamse regering de burgemeesters wel om minstens één keer per jaar verslag uit te brengen over de lopende dossiers en de klemtonen voor het komende jaar, een soort van 'State of the Union'. De raden kunnen dan zelf de vorm en de inhoud bepalen van de opvolgingsrapportering die ze wensen te krijgen.