De komende jaren zien Brusselse belastingbetalers een almaar groter deel van hun belastinggeld naar Wallonië vloeien. Vorig jaar ging het om 1,1 miljard euro en dat bedrag stijgt tegen volgend jaar met 100 miljoen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaamse departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, dat werk van de economen André Decoster (KU Leuven) en Willem Sas (University of Stirling en KU Leuven) actualiseert.

De transferstudie bekijkt in welke mate belastingbetalers uit een deelstaat hun belastinggeld naar hun regio zien terugvloeien. De geldstromen starten bij de betaalde belastingen en sociale bijdragen, lopen deels via de federale dotaties aan de deelstaten en keren terug via de sociale uitkeringen, pensioenen en andere federale overheidsuitgaven. Het verschil tussen wat wordt betaald en wat terugvloeit, zijn de transfers.

In het federale België worden de Brusselaars een belangrijkere nettobetaler. Bedroegen de transfers naar Wallonië in 2005 400 miljoen euro, dan verdrievoudigt dat bedrag tegen 2022 tot 1,2 miljard. Dat komt overeen met 855 euro per Brusselaar.

Ter vergelijking: Vlaanderen, de belangrijkste betaler, ziet de noord-zuidtransfers in die periode toenemen van 5,8 tot 7,2 miljard, of een stijging met een kwart. Per Vlaming vloeit elk jaar ongeveer 1.000 euro belastinggeld over de taalgrens.

De komende jaren zien Brusselse belastingbetalers een almaar groter deel van hun belastinggeld naar Wallonië vloeien. Vorig jaar ging het om 1,1 miljard euro en dat bedrag stijgt tegen volgend jaar met 100 miljoen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaamse departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, dat werk van de economen André Decoster (KU Leuven) en Willem Sas (University of Stirling en KU Leuven) actualiseert. De transferstudie bekijkt in welke mate belastingbetalers uit een deelstaat hun belastinggeld naar hun regio zien terugvloeien. De geldstromen starten bij de betaalde belastingen en sociale bijdragen, lopen deels via de federale dotaties aan de deelstaten en keren terug via de sociale uitkeringen, pensioenen en andere federale overheidsuitgaven. Het verschil tussen wat wordt betaald en wat terugvloeit, zijn de transfers. In het federale België worden de Brusselaars een belangrijkere nettobetaler. Bedroegen de transfers naar Wallonië in 2005 400 miljoen euro, dan verdrievoudigt dat bedrag tegen 2022 tot 1,2 miljard. Dat komt overeen met 855 euro per Brusselaar. Ter vergelijking: Vlaanderen, de belangrijkste betaler, ziet de noord-zuidtransfers in die periode toenemen van 5,8 tot 7,2 miljard, of een stijging met een kwart. Per Vlaming vloeit elk jaar ongeveer 1.000 euro belastinggeld over de taalgrens.