Een audit bij de Brusselse vzw Gial, die de informatica bij de stad beheert, leert dat de directeur van de vzw achttien jaar lang via een eigen consultancybureau werd betaald tegen 1000 euro per dag. Het contract is in december stopgezet.
...

Een audit bij de Brusselse vzw Gial, die de informatica bij de stad beheert, leert dat de directeur van de vzw achttien jaar lang via een eigen consultancybureau werd betaald tegen 1000 euro per dag. Het contract is in december stopgezet. Volgens de bevoegde schepen, Karin Lalieux (PS), is niets op de vergoeding aan te merken. Ze zou marktconform zijn. Een consult dat 1000 euro per dag kost is inderdaad niet uitzonderlijk, maar dat dat achttien jaar gebeurde, is absurd. Deze zaak wijst opnieuw op de totale normvervaging van de politici die de stad Brussel besturen. Dit dossier mag mee in het rijtje met de daklozenorganisatie Samusocial, waarvan het geld werden gebruikt om bestuurders als ex-burgemeester Yvan Mayeur te vergoeden. Overigens is de vzw Gial niet aan haar proefstuk toe. In 2006 bleek er bij de vzw plots een put van 3,4 miljoen te zijn, onder meer door de huur van een peperduur appartement in het centrum van Parijs. Ook nam de vzw een loopje met de regels rond openbare aanbestedingen. Het netwerk van vzw's in de stad Brussel blijft een alibi voor vriendjespolitiek en stimuleert systemen van zelfbediening. Veel heeft te maken met het feit dat de stad en haar bestuurders zich boven alles en iedereen verheven voelen. De bestuurscultuur met 19 gemeenten, zes politiezones en één gewest maken dat de gemeenten doen waar ze zin in hebben. De hoge werkloosheid en de stijgende armoede (30% van de kinderen in de stad Brussel groeit op in een kansarm gezin) zijn nooit een prioriteit geweest van de burgemeesters en schepenen. Elke kritiek - zeker uit Vlaamse hoek - op het lokale beleid wordt gezien als een Vlaams complot om greep op Brussel te krijgen. Toch is het tijd om de stad Brussel en haar arrogante politici onder curatele te plaatsen en het weinig transparante netwerk van vzw's aan te pakken. Brussel verdient beter dan als lokale baronie of stelplaats voor nationaal afgeserveerde politici te fungeren.