Het Europees Hof van Justitie heeft donderdag immers geoordeeld dat de instellingen vrijgesteld zijn van de bijdrage voor de levering van gas en elektriciteit, aangezien het volgens de rechters wel degelijk om een belasting gaat.

Indirecte belastingen

De Europese instellingen stellen zich al meer dan tien jaar vragen bij de Brusselse 'regionale bijdragen' voor de levering van elektriciteit en gas. De Brusselse regering spreekt van bijdragen ter financiering van de openbaredienstverplichtingen op gebied van milieu, openbare verlichting en sociale tarieven. Volgens de EU-instellingen gaat het echter om indirecte belastingen, waarvan de EU is vrijgesteld.

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg geeft hen nu gelijk. Uit de aard en de wezenlijke kenmerken van de fiscale regeling blijkt immers dat het wel degelijk gaat om een indirecte belasting. Voor de Brusselse EU-instellingen gaat het bovendien niet om een vergoeding van openbare diensten, luidt het. "Het Hof stelt dus vast dat België (in dit geval het Brussels gewest, nvdr) de verplichtingen die voortvloeien uit het protocol dat met de EU is gesloten, niet nakomt."

Stroom afsluiten

Sinds 2008 betaalt de Europese Commissie de bijdrage echter noodgedwongen wel. Electrabel, dat de bijdragen moet doorstorten aan netbeheerder Sibelga, dreigde er immers mee de stroom af te sluiten.

De gewestelijke autoriteiten zullen de onterecht geïnde bedragen dus moeten terugstorten. Het is aan de verschillende partijen om dat onderling te regelen, desnoods via een nationale rechtszaak.

Brussels minister van Energie Céline Fremault wenste donderdag niet te reageren op het arrest. "We nemen akte van het arrest. We zullen eerste het arrest analyseren. We geven nu nog geen commentaar", luidde de korte reactie van het kabinet van de minister. (Belga/NS)

Het Europees Hof van Justitie heeft donderdag immers geoordeeld dat de instellingen vrijgesteld zijn van de bijdrage voor de levering van gas en elektriciteit, aangezien het volgens de rechters wel degelijk om een belasting gaat.De Europese instellingen stellen zich al meer dan tien jaar vragen bij de Brusselse 'regionale bijdragen' voor de levering van elektriciteit en gas. De Brusselse regering spreekt van bijdragen ter financiering van de openbaredienstverplichtingen op gebied van milieu, openbare verlichting en sociale tarieven. Volgens de EU-instellingen gaat het echter om indirecte belastingen, waarvan de EU is vrijgesteld. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg geeft hen nu gelijk. Uit de aard en de wezenlijke kenmerken van de fiscale regeling blijkt immers dat het wel degelijk gaat om een indirecte belasting. Voor de Brusselse EU-instellingen gaat het bovendien niet om een vergoeding van openbare diensten, luidt het. "Het Hof stelt dus vast dat België (in dit geval het Brussels gewest, nvdr) de verplichtingen die voortvloeien uit het protocol dat met de EU is gesloten, niet nakomt." Sinds 2008 betaalt de Europese Commissie de bijdrage echter noodgedwongen wel. Electrabel, dat de bijdragen moet doorstorten aan netbeheerder Sibelga, dreigde er immers mee de stroom af te sluiten. De gewestelijke autoriteiten zullen de onterecht geïnde bedragen dus moeten terugstorten. Het is aan de verschillende partijen om dat onderling te regelen, desnoods via een nationale rechtszaak.Brussels minister van Energie Céline Fremault wenste donderdag niet te reageren op het arrest. "We nemen akte van het arrest. We zullen eerste het arrest analyseren. We geven nu nog geen commentaar", luidde de korte reactie van het kabinet van de minister. (Belga/NS)