De Britse minister van Financiën George Osborne kondigde het plan - de zogenaamde 'Spending Review' - woensdag aan in het parlement. Het zou om het meest omvangrijke besparingsplan sinds de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) gaan. De banen zullen sneuvelen in de publieke sector.

De minister noemt de ontslagronde van overheidswege "onvermijdelijk", aangezien de Britse regering in het andere geval op een mogelijk faillissement afstevent. Er zou in de mate van het mogelijke gemikt worden op natuurlijke afvloeiingen en dus niet op gedwongen ontslagen.

Osborne verduidelijkte dat de vermindering van het aantal werknemers in de publieke sector voortvloeit uit de verlaging van de overheidsuitgaven. De minister voegde eraan toe dat de 490.000 banen die verdwijnen geen precies getal zijn, maar slechts een raming.

Het Brits besparingsplan bestaat erin dat de overheidsuitgaven - zoals in juni 2010 werd aangekondigd - tegen 2015 met ongeveer 83 miljard pond (95 miljard euro) worden teruggebracht.

De forse bezuinigingen, die worden gecombineerd met een belastingstoename van 30 miljard pond, zouden het overheidstekort van Groot-Brittannië zogoed als volledig moeten uitvlakken. Omgerekend zou het tekort teruggebracht worden van 10,1 procent in 2010 tot 1,1 procent van het bbp (bruto binnenlands product) in 2015.

Voorts wordt er tegen streefdatum 2015 in alle departementen met gemiddeld 19 procent in de financiële middelen gesnoeid . Het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat van Cultuur krijgen het zwaarst te verduren. Beide ministeries zien hun budgetten verlaagd met 24 procent. Dat van de Schatkist en van Milieu volgen met een budget dat wordt afgeslankt met respectievelijk 33 procent en 29 procent.

De Britten zullen niet alleen besparen, ze zullen ook langer moeten werken. Osborne kondigde woensdag aan dat de wettelijke pensioenleeftijd tegen 2020 wordt opgetrokken tot 66 jaar. Op dit moment ligt de wettelijke pensioenleeftijd - de 'state pension age'- op 65 jaar voor mannen en 60 jaar voor vrouwen. De pensioenleeftijd wordt vanaf 2018 geleidelijk aan opgetrokken. De maatregel moet jaarlijks 5 miljard pond opbrengen. Dat bedrag kan helpen om een groter pensioen uit te keren.

De volledige 'Spending Review 2010' vindt u hier (pdf)

De Britse minister van Financiën George Osborne kondigde het plan - de zogenaamde 'Spending Review' - woensdag aan in het parlement. Het zou om het meest omvangrijke besparingsplan sinds de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) gaan. De banen zullen sneuvelen in de publieke sector.De minister noemt de ontslagronde van overheidswege "onvermijdelijk", aangezien de Britse regering in het andere geval op een mogelijk faillissement afstevent. Er zou in de mate van het mogelijke gemikt worden op natuurlijke afvloeiingen en dus niet op gedwongen ontslagen. Osborne verduidelijkte dat de vermindering van het aantal werknemers in de publieke sector voortvloeit uit de verlaging van de overheidsuitgaven. De minister voegde eraan toe dat de 490.000 banen die verdwijnen geen precies getal zijn, maar slechts een raming.Het Brits besparingsplan bestaat erin dat de overheidsuitgaven - zoals in juni 2010 werd aangekondigd - tegen 2015 met ongeveer 83 miljard pond (95 miljard euro) worden teruggebracht.De forse bezuinigingen, die worden gecombineerd met een belastingstoename van 30 miljard pond, zouden het overheidstekort van Groot-Brittannië zogoed als volledig moeten uitvlakken. Omgerekend zou het tekort teruggebracht worden van 10,1 procent in 2010 tot 1,1 procent van het bbp (bruto binnenlands product) in 2015. Voorts wordt er tegen streefdatum 2015 in alle departementen met gemiddeld 19 procent in de financiële middelen gesnoeid . Het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat van Cultuur krijgen het zwaarst te verduren. Beide ministeries zien hun budgetten verlaagd met 24 procent. Dat van de Schatkist en van Milieu volgen met een budget dat wordt afgeslankt met respectievelijk 33 procent en 29 procent. De Britten zullen niet alleen besparen, ze zullen ook langer moeten werken. Osborne kondigde woensdag aan dat de wettelijke pensioenleeftijd tegen 2020 wordt opgetrokken tot 66 jaar. Op dit moment ligt de wettelijke pensioenleeftijd - de 'state pension age'- op 65 jaar voor mannen en 60 jaar voor vrouwen. De pensioenleeftijd wordt vanaf 2018 geleidelijk aan opgetrokken. De maatregel moet jaarlijks 5 miljard pond opbrengen. Dat bedrag kan helpen om een groter pensioen uit te keren.De volledige 'Spending Review 2010' vindt u hier (pdf)