Wat is uw reactie op de intrekking van de boskaart?

Gregory Verhelst: "Er waren absurde situaties. Op sommige kavels met een ontbossingsverbod stonden niet eens bomen. Zelfs op vergunde kavels konden bouwprojecten niet doorgaan, en soms mocht op een verkaveling één woning niet worden gebouwd, en de rest wel. Ik kreeg vragen van particulieren die plots de waarde van hun erfenis zagen decimeren. Grootgrondbezitters zouden verarmen, en dan heb ik het niet per se over vermogende individuen, wel over OCMW's en kerkfabrieken.
...