Voor dit en volgend jaar wordt op basis van de ramingen een groter tekort dan verwacht genoteerd. De cijfers daarover lekten donderdag al uit in de pers. Voor 2019 zou het gaan om een gat van 1,45 miljard euro.

Maar tot 2021 is de regering bij wet verplicht om te voorzien in bijkomende financiering via de evenwichtsdotatie. Het probleem situeert zich dus de jaren nadien, als zo een evenwichtsdotatie niet meer is gegarandeerd.

De vakbonden roepen de politici op om deze dotatie een structureel karakter te geven. Hét probleem situeert zich volgens hen echter bij het beleid dat de inkomsten voor de sociale zekerheid onderuit haalt.

'Het gaat met name om de verlaging van de sociale bijdragen -de belangrijkste bron van financiering- zonder dat hiervoor als minimumvoorwaarde wordt gesteld dat er hoogwaardige banen moeten worden geschapen om compenserende inkomsten te genereren.'

Daarbij wordt verwezen naar de taxshift, de creatie van nieuwe statuten, de loonnormwet en de uitbreiding van extralegale voordelen. Door de oplopende tekorten in de sociale zekerheid focust het beleid op het snoeien in de uitgaven, voor sociale uitkeringen en gezondheidszorg.

Nochtans blijven de maatschappelijke behoeften daar groot. 'Het debat over de financiering van de sociale zekerheid moet gevoerd worden bij de vorming van een nieuwe regering', klinkt het. De bonden wijzen erop dat het louter een kwestie is van politieke wil, 'want de in België geproduceerde rijkdom neemt voldoende toe om duurzame financieringsbronnen te vinden, via een rechtvaardige fiscaliteit.'

Voor dit en volgend jaar wordt op basis van de ramingen een groter tekort dan verwacht genoteerd. De cijfers daarover lekten donderdag al uit in de pers. Voor 2019 zou het gaan om een gat van 1,45 miljard euro. Maar tot 2021 is de regering bij wet verplicht om te voorzien in bijkomende financiering via de evenwichtsdotatie. Het probleem situeert zich dus de jaren nadien, als zo een evenwichtsdotatie niet meer is gegarandeerd. De vakbonden roepen de politici op om deze dotatie een structureel karakter te geven. Hét probleem situeert zich volgens hen echter bij het beleid dat de inkomsten voor de sociale zekerheid onderuit haalt. 'Het gaat met name om de verlaging van de sociale bijdragen -de belangrijkste bron van financiering- zonder dat hiervoor als minimumvoorwaarde wordt gesteld dat er hoogwaardige banen moeten worden geschapen om compenserende inkomsten te genereren.' Daarbij wordt verwezen naar de taxshift, de creatie van nieuwe statuten, de loonnormwet en de uitbreiding van extralegale voordelen. Door de oplopende tekorten in de sociale zekerheid focust het beleid op het snoeien in de uitgaven, voor sociale uitkeringen en gezondheidszorg. Nochtans blijven de maatschappelijke behoeften daar groot. 'Het debat over de financiering van de sociale zekerheid moet gevoerd worden bij de vorming van een nieuwe regering', klinkt het. De bonden wijzen erop dat het louter een kwestie is van politieke wil, 'want de in België geproduceerde rijkdom neemt voldoende toe om duurzame financieringsbronnen te vinden, via een rechtvaardige fiscaliteit.'