Volgens het Monitoringcomité is de Belgische budgettaire situatie minder dramatisch dan gedacht. Het begrotingstekort van 22,8 miljard euro ligt 2,4 miljard euro of 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) lager dan voorzien. Met dank aan de aantrekkende economie. De fiscale inkomsten liggen met 135 miljard euro hoger dan de begrote 128,7 miljard euro. Vooral de btw-inkomsten zijn gestegen, met 2,4 miljard euro.

Op basis van die cijfers zou je kunnen besluiten dat de begrotingscontrole een fluitje van een cent wordt en de aantrekkende economie het deficit de komende maanden zonder grote inspanningen zal doen dalen. Alleen is het rapport van het Monitoringcomité geschreven toen Rusland Oekraïne nog niet was binnengevallen. De impact daarvan op de overheidsfinanciën dreigt ingrijpend te zijn. Er zijn de kosten voor de opvang van de vluchtelingen en de mogelijke minderinkomsten door een recessie. Bovendien blijft het structurele begrotingstekort de komende jaren boven 3 procent liggen.

Blijf de begroting in het oog houden.

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) beseft dat de recente meevaller geen alibi is om de begroting niet langer op te volgen. Volgens haar passeert een structurele verbetering van het begrotingstekort via hervormingen die een positieve impact hebben op de staatsfinanciën. De Bleeker wijst op de nood aan structurele maatregelen die de werkzaamheidsgraad optrekken en een hervorming die de pensioenen betaalbaar houdt. Die is er amper. Net zoals een debat ontbreekt over de kerntaken van de overheid. Een overheid die haar prioriteiten op orde heeft, kan gemakkelijker schakelen bij onverwachte gebeurtenissen. De regering-De Croo loopt, net zoals vroegere beleidsploegen, constant achter de feiten aan.

Volgens het Monitoringcomité is de Belgische budgettaire situatie minder dramatisch dan gedacht. Het begrotingstekort van 22,8 miljard euro ligt 2,4 miljard euro of 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) lager dan voorzien. Met dank aan de aantrekkende economie. De fiscale inkomsten liggen met 135 miljard euro hoger dan de begrote 128,7 miljard euro. Vooral de btw-inkomsten zijn gestegen, met 2,4 miljard euro. Op basis van die cijfers zou je kunnen besluiten dat de begrotingscontrole een fluitje van een cent wordt en de aantrekkende economie het deficit de komende maanden zonder grote inspanningen zal doen dalen. Alleen is het rapport van het Monitoringcomité geschreven toen Rusland Oekraïne nog niet was binnengevallen. De impact daarvan op de overheidsfinanciën dreigt ingrijpend te zijn. Er zijn de kosten voor de opvang van de vluchtelingen en de mogelijke minderinkomsten door een recessie. Bovendien blijft het structurele begrotingstekort de komende jaren boven 3 procent liggen. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) beseft dat de recente meevaller geen alibi is om de begroting niet langer op te volgen. Volgens haar passeert een structurele verbetering van het begrotingstekort via hervormingen die een positieve impact hebben op de staatsfinanciën. De Bleeker wijst op de nood aan structurele maatregelen die de werkzaamheidsgraad optrekken en een hervorming die de pensioenen betaalbaar houdt. Die is er amper. Net zoals een debat ontbreekt over de kerntaken van de overheid. Een overheid die haar prioriteiten op orde heeft, kan gemakkelijker schakelen bij onverwachte gebeurtenissen. De regering-De Croo loopt, net zoals vroegere beleidsploegen, constant achter de feiten aan.