'In tegenstelling tot de berichtgeving in de geschreven pers over de fiscale rechtzettingen door de Algemene Administratie van de BBI, zal deze administratie niet overgaan tot de rechtzetting van wat verjaard is', zegt Philipsen.

In de krant De Standaard laat de Gentse BBI-directeur Karel Anthonissen iets anders uitschijnen. 'Uiteraard zetten wij ook zwarte kapitalen die verjaard zijn, recht', klonk het. Dat was in tegenspraak met wat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) eerder in de Kamer verklaarde.

'De instructie van de BBI betreft uitsluitend de situatie waarbij de belastingplichtige spontaan meldt dat hij in het vroegste jaar van de niet verjaarde periode vergeten is bepaalde inkomsten aan te geven. De tekst ervan is dan ook formeel: rechtzettingen kunnen hoogstens tot 7 jaar terug in de tijd', aldus nog administrateur-generaal Philipsen.

Nota

In de Kamer had Van Overtveldt vorige donderdag gezegd: 'In tegenstelling tot wat bij de laatste regularisatie het geval was, kunnen fiscaal verjaarde kapitalen niet geregulariseerd worden'.

De minister reageerde toen op de geheime interne richtlijn bij de BBI om het grijs en zwart geld van fiscale zondaars te 'regulariseren'. Die interne nota oogstte veel kritiek van de oppositie omdat tijdens de regering-Di Rupo afgesproken was dat het vanaf 1 januari 2014 definitief zou afgelopen zijn met fiscale regularisaties. Kritiek die de minister pareerde door te wijzen op de verschillen met de laatste regularisatie tijdens de regering-Di Rupo. (Belga/RR/KVDA)

'In tegenstelling tot de berichtgeving in de geschreven pers over de fiscale rechtzettingen door de Algemene Administratie van de BBI, zal deze administratie niet overgaan tot de rechtzetting van wat verjaard is', zegt Philipsen.In de krant De Standaard laat de Gentse BBI-directeur Karel Anthonissen iets anders uitschijnen. 'Uiteraard zetten wij ook zwarte kapitalen die verjaard zijn, recht', klonk het. Dat was in tegenspraak met wat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) eerder in de Kamer verklaarde. 'De instructie van de BBI betreft uitsluitend de situatie waarbij de belastingplichtige spontaan meldt dat hij in het vroegste jaar van de niet verjaarde periode vergeten is bepaalde inkomsten aan te geven. De tekst ervan is dan ook formeel: rechtzettingen kunnen hoogstens tot 7 jaar terug in de tijd', aldus nog administrateur-generaal Philipsen.In de Kamer had Van Overtveldt vorige donderdag gezegd: 'In tegenstelling tot wat bij de laatste regularisatie het geval was, kunnen fiscaal verjaarde kapitalen niet geregulariseerd worden'. De minister reageerde toen op de geheime interne richtlijn bij de BBI om het grijs en zwart geld van fiscale zondaars te 'regulariseren'. Die interne nota oogstte veel kritiek van de oppositie omdat tijdens de regering-Di Rupo afgesproken was dat het vanaf 1 januari 2014 definitief zou afgelopen zijn met fiscale regularisaties. Kritiek die de minister pareerde door te wijzen op de verschillen met de laatste regularisatie tijdens de regering-Di Rupo. (Belga/RR/KVDA)