Ondanks de crisis is het aantal arbeidsplaatsen in België systematisch gestegen. Tussen 2003 en 2011 werden er bijna 400.000 banen geschapen, een toename met 9,22 procent. Dat schrijft De Standaard op basis van cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

Banengroei

Het aantal werkenden (loontrekkenden en zelfstandigen) steeg in die negen jaar van 4,16 miljoen naar 4,54 miljoen. Het aantal banen steeg in elk van de onderzochte jaren, met uitzondering van 2009. In dat crisisjaar was er sprake van een lichte terugval. Maar het jaar erop waren er alweer meer mensen aan het werk dan ooit tevoren, aldus de krant.

In bijna tien jaar tijd kwamen er meer dan 108.000 banen bij in de zorgsector en bij de maatschappelijke dienstverlening. Ook bij de boekhoud- en adviesbureaus, de beveiligings- en opsporingsdiensten, en in het onderwijs nam de tewerkstelling toe.

Jobverlies

Jobverlies was er in sectoren als textiel, autoassemblage, transport, landbouw en post en financiële dienstverlening. Dat het toegenomen aantal banen de werkloosheid niet sterker heeft doen dalen, komt doordat in de bewuste periode ook de bevolking aanzienlijk toenam.

De toename van de werkgelegenheid verliep niet overal even sterk. In Wallonië kwamen er 119.019 werkenden bij, in Vlaanderen 230.895. Omdat het aantal inwoners in Wallonië lager is, komt de groei toch hoger uit dan in Vlaanderen: 10,8 procent tegenover 9,6 procent. In Brussel groeide het aantal werkzame personen met 35.530 eenheden aan, een toename van 5,4 procent. (Belga/EE)

Ondanks de crisis is het aantal arbeidsplaatsen in België systematisch gestegen. Tussen 2003 en 2011 werden er bijna 400.000 banen geschapen, een toename met 9,22 procent. Dat schrijft De Standaard op basis van cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Banengroei Het aantal werkenden (loontrekkenden en zelfstandigen) steeg in die negen jaar van 4,16 miljoen naar 4,54 miljoen. Het aantal banen steeg in elk van de onderzochte jaren, met uitzondering van 2009. In dat crisisjaar was er sprake van een lichte terugval. Maar het jaar erop waren er alweer meer mensen aan het werk dan ooit tevoren, aldus de krant. In bijna tien jaar tijd kwamen er meer dan 108.000 banen bij in de zorgsector en bij de maatschappelijke dienstverlening. Ook bij de boekhoud- en adviesbureaus, de beveiligings- en opsporingsdiensten, en in het onderwijs nam de tewerkstelling toe. Jobverlies Jobverlies was er in sectoren als textiel, autoassemblage, transport, landbouw en post en financiële dienstverlening. Dat het toegenomen aantal banen de werkloosheid niet sterker heeft doen dalen, komt doordat in de bewuste periode ook de bevolking aanzienlijk toenam. De toename van de werkgelegenheid verliep niet overal even sterk. In Wallonië kwamen er 119.019 werkenden bij, in Vlaanderen 230.895. Omdat het aantal inwoners in Wallonië lager is, komt de groei toch hoger uit dan in Vlaanderen: 10,8 procent tegenover 9,6 procent. In Brussel groeide het aantal werkzame personen met 35.530 eenheden aan, een toename van 5,4 procent. (Belga/EE)