Er zal onder meer gepraat worden over aanvullende maatregelen voor de sectoren. Die worden gefinancierd met een speciale crisisenveloppe van 500 miljoen euro die door de federale regering wordt uitgetrokken, zo meldt de woordvoerder van Clarinval zaterdag in een persbericht.

Ook vertegenwoordigers van het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke nemen aan het overleg deel. Concreet vinden er twee vergaderingen plaats: om 10 uur passeren eerst de vertegenwoordigers van de horeca, de traiteurs en de nachtclubs de revue en om 11.30 uur is het de beurt aan de vertegenwoordigers van de evenementenensector, foorkramers en cultuur.

In het VTM NIEUWS bevestigde minister Vandenbroucke zaterdagavond dat de federale regering een half miljard euro gaat uittrekken voor maatregelen. Hij benadrukte dat het erg is wat de cafés en restaurants nu overkomt, maar wees er tegelijk op dat deze maatregelen erger moeten voorkomen.

'We hebben dit niet beslist zonder na te denken over wat dat betekent. We moeten ze er doortrekken en we gaan dus federaal een half miljard euro ter beschikking stellen van maatregelen', zei hij. De minister had het daarbij onder andere over het verdubbelen van het overbruggingsrecht, het kwijtschelden van sociale bijdragen en het zorgen dat de eindejaarspremie voor dat personeel betaald kan worden.

Vandenbroucke legde in VTM NIEUWS ook uit waarom de maatregelen pas maandag ingaan. 'De reden waarom we pas maandag met de maatregelen starten, is dat het deze keer zeer kordaat gehandhaafd zal worden door de politie. (...) Het is geen verhaal meer van vermaningen, maar een verhaal van boetes en straffen. (...) Omdat we streng willen handhaven, moet er een besluit zijn dat juridisch waterdicht is. Dat zal er zondag zijn, waardoor het pas maandag kan ingaan', klonk het tot slot.

Er zal onder meer gepraat worden over aanvullende maatregelen voor de sectoren. Die worden gefinancierd met een speciale crisisenveloppe van 500 miljoen euro die door de federale regering wordt uitgetrokken, zo meldt de woordvoerder van Clarinval zaterdag in een persbericht.Ook vertegenwoordigers van het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke nemen aan het overleg deel. Concreet vinden er twee vergaderingen plaats: om 10 uur passeren eerst de vertegenwoordigers van de horeca, de traiteurs en de nachtclubs de revue en om 11.30 uur is het de beurt aan de vertegenwoordigers van de evenementenensector, foorkramers en cultuur. In het VTM NIEUWS bevestigde minister Vandenbroucke zaterdagavond dat de federale regering een half miljard euro gaat uittrekken voor maatregelen. Hij benadrukte dat het erg is wat de cafés en restaurants nu overkomt, maar wees er tegelijk op dat deze maatregelen erger moeten voorkomen. 'We hebben dit niet beslist zonder na te denken over wat dat betekent. We moeten ze er doortrekken en we gaan dus federaal een half miljard euro ter beschikking stellen van maatregelen', zei hij. De minister had het daarbij onder andere over het verdubbelen van het overbruggingsrecht, het kwijtschelden van sociale bijdragen en het zorgen dat de eindejaarspremie voor dat personeel betaald kan worden. Vandenbroucke legde in VTM NIEUWS ook uit waarom de maatregelen pas maandag ingaan. 'De reden waarom we pas maandag met de maatregelen starten, is dat het deze keer zeer kordaat gehandhaafd zal worden door de politie. (...) Het is geen verhaal meer van vermaningen, maar een verhaal van boetes en straffen. (...) Omdat we streng willen handhaven, moet er een besluit zijn dat juridisch waterdicht is. Dat zal er zondag zijn, waardoor het pas maandag kan ingaan', klonk het tot slot.