In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar stijgt de werkgelegenheidsgraad in België met 2 procentpunt en tegenover het eerste kwartaal met 1,2 procentpunt. Begin dit jaar was de groei van het aantal werkenden stilgevallen, maar nu gaat het weer de goede kant uit. De Europese doelstelling voor België ligt op een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent in 2020.

Er zijn in het tweede kwartaal vooral meer 55-plussers aan de slag: 52,3 procent van de 55-plussers is aan het werk. In het eerste kwartaal was dat maar 50,8 procent. Van alle leeftijdsgroepen neemt de werkgelegenheidsgraad het sterkste toe bij de 55-plussers. Bij de 20- tot 54-jarigen bedroeg de groei 1,1 procent. In die leeftijdscategorie is 76,4 procent van de Belgen aan het werk.

De evolutie is positief in de drie gewesten, al zijn er wel nog grote regionale verschillen. Zo is de werkgelegenheidsgraad het hoogst in Vlaanderen, en bedraagt er nu 76 procent. Ook de groei was het grootst in Vlaanderen: +1,9 procentpunt tegenover het eerste kwartaal. In Wallonië ligt de werkgelegenheidsgraad op 65,2 procent, slechts 0,1 procentpunt meer dan in het eerste kwartaal. In Brussel was er een stijging met 1,1 procentpunt tegenover het eerste kwartaal, maar de werkgelegenheidsgraad ligt er wel het laagst, op amper 61,7 procent.

Ook de werkloosheidsgraad in België daalt verder, tot 5,4 procent in het tweede kwartaal. Dat is het laagste peil sinds de start van de metingen in de jaren 1980, aldus Statbel.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar stijgt de werkgelegenheidsgraad in België met 2 procentpunt en tegenover het eerste kwartaal met 1,2 procentpunt. Begin dit jaar was de groei van het aantal werkenden stilgevallen, maar nu gaat het weer de goede kant uit. De Europese doelstelling voor België ligt op een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent in 2020.Er zijn in het tweede kwartaal vooral meer 55-plussers aan de slag: 52,3 procent van de 55-plussers is aan het werk. In het eerste kwartaal was dat maar 50,8 procent. Van alle leeftijdsgroepen neemt de werkgelegenheidsgraad het sterkste toe bij de 55-plussers. Bij de 20- tot 54-jarigen bedroeg de groei 1,1 procent. In die leeftijdscategorie is 76,4 procent van de Belgen aan het werk. De evolutie is positief in de drie gewesten, al zijn er wel nog grote regionale verschillen. Zo is de werkgelegenheidsgraad het hoogst in Vlaanderen, en bedraagt er nu 76 procent. Ook de groei was het grootst in Vlaanderen: +1,9 procentpunt tegenover het eerste kwartaal. In Wallonië ligt de werkgelegenheidsgraad op 65,2 procent, slechts 0,1 procentpunt meer dan in het eerste kwartaal. In Brussel was er een stijging met 1,1 procentpunt tegenover het eerste kwartaal, maar de werkgelegenheidsgraad ligt er wel het laagst, op amper 61,7 procent. Ook de werkloosheidsgraad in België daalt verder, tot 5,4 procent in het tweede kwartaal. Dat is het laagste peil sinds de start van de metingen in de jaren 1980, aldus Statbel.