Daar was dringend nood aan, gezien de dalende motivatie bij de bevolking om de lockdownmaatregelen te volgen. "Waar aanvankelijk meer dan 80 procent van de mensen bereid was hun gedrag aan te passen aan de noodsituatie, was dat in onze meest recente peiling nog slechts 50 procent. Dat zijn zorgwekkende cijfers, want we zitten in een fase waarin gedragsverandering gewoontegedrag moet worden", zegt Maarten Vansteenkiste, professor motivatiepsychologie aan de UGent en lid van de nieuwe expertengroep.

Principes in plaats van regels

De expertengroep bracht een eerste advies uit met verschillende aandachtspunten voor toekomstig coronabeleid. Zo pleiten ze voor een omslag van regels naar principes om de verantwoordelijkheid bij de mensen te stimuleren, en voor een nieuwe overheidscampagne om mensen te motiveren en te sensibiliseren. "Enkel dankzij die combinatie van elementen kan je de bevolking motiveren tot een vrijwillig engagement. Zonder dat noodzakelijke kader riskeer je een vrijgeleide te creëren waar ieder zijn 'goesting' kan doen", zegt professor gezondheidspsychologie Omer Van den Bergh van de KU Leuven.

De psychologen vrezen dat die vrijgeleide is gegeven met de afgelopen Veiligheidsraad. De adviezen die daaruit voortkwamen, waren duidelijk en beperkt, maar ze misten een breder verbindend kader dat mensen motiveert tot verantwoordelijkheid en betrokkenheid, aldus de psychologen. Met hun advies willen ze het exitbeleid daarin bijsturen.

Wie meer wil weten over de psychologische impact van corona op de motivatie van mensen kan de Trends Podcast beluisteren met Maarten Vansteenkiste, lid van de nieuw expertengroep.

Daar was dringend nood aan, gezien de dalende motivatie bij de bevolking om de lockdownmaatregelen te volgen. "Waar aanvankelijk meer dan 80 procent van de mensen bereid was hun gedrag aan te passen aan de noodsituatie, was dat in onze meest recente peiling nog slechts 50 procent. Dat zijn zorgwekkende cijfers, want we zitten in een fase waarin gedragsverandering gewoontegedrag moet worden", zegt Maarten Vansteenkiste, professor motivatiepsychologie aan de UGent en lid van de nieuwe expertengroep.De expertengroep bracht een eerste advies uit met verschillende aandachtspunten voor toekomstig coronabeleid. Zo pleiten ze voor een omslag van regels naar principes om de verantwoordelijkheid bij de mensen te stimuleren, en voor een nieuwe overheidscampagne om mensen te motiveren en te sensibiliseren. "Enkel dankzij die combinatie van elementen kan je de bevolking motiveren tot een vrijwillig engagement. Zonder dat noodzakelijke kader riskeer je een vrijgeleide te creëren waar ieder zijn 'goesting' kan doen", zegt professor gezondheidspsychologie Omer Van den Bergh van de KU Leuven.De psychologen vrezen dat die vrijgeleide is gegeven met de afgelopen Veiligheidsraad. De adviezen die daaruit voortkwamen, waren duidelijk en beperkt, maar ze misten een breder verbindend kader dat mensen motiveert tot verantwoordelijkheid en betrokkenheid, aldus de psychologen. Met hun advies willen ze het exitbeleid daarin bijsturen.