Sinds 6 september heeft ons land een nieuwe kartelkraker: de Belgische Mededingingsautoriteit (BMa). Die onderzoekt en bestraft inbreuken op het mededingingsrecht. De voorzitter is Jacques Steenbergen, tot voor kort het hoofd van de Algemene Directie Mededinging. Die voerde tot begin september de onderzoeken, terwijl de Raad voor de Mededinging het oordeel velde. Dat gebeurt voortaan door het Mededingingscollege, dat bestaat uit de BMa-voorzitter en twee externe assessoren.

Europese Commissie

"Iedereen deed vroeger zijn ding, zonder veel hiërarchie", erkent Jacques Steenbergen. "Nu geeft een directiecomité meer sturing. Het beslist over het soort van zaken dat moet worden aangepakt en de manier waarop. Zo kunnen we sneller optreden."

"Deze hervorming was noodzakelijk om mededingingsdossiers sneller en efficiënter te kunnen afhandelen", erkent advocaat Martin Favart van Van Bael & Bellis. "Anderzijds is er nu wel een sterke machtsconcentratie, rond de BMa en rond de persoon van de voorzitter", riposteert Hans Gilliams, mededingingsadvocaat bij Eubelius. "De voorzitter leidt een organisatie, die onderzoeken voert waarover hij dan meer oordeelt."

"De combinatie van onderzoek en beoordeling bestaat ook bij de Europese Commissie", weerlegt Steenbergen. "Als voorzitter werk ik enkel de algemene beleidslijnen mee uit. Ik zal dus geen concrete onderzoeksmaatregelen, noch de opdracht geven om bepaalde bedrijven tegen het licht te houden."

Klokkenluiders

Het mededingingsrecht is ook inhoudelijk aangepakt. Tot nog toe kregen enkel bedrijven boetes (zoals Belgacom, 66 miljoen). Voortaan kunnen ook medewerkers van bedrijven die aan kartels hebben meegewerkt, worden beboet. De maximumboete van 10.000 euro valt op het eerste gezicht mee. "Maar het gebeurt dat benadeelde klanten of concurrenten miljoenen euro's schadevergoeding vorderen van bedrijven die schuldig werden bevonden aan schending van de mededingingsregels", zegt Gilliams. "Het risico bestaat dat ze voortaan ook de medeplichtige CEO of andere directieleden dagvaarden, als die werden veroordeeld."

"We hopen dat deze mogelijke bestraffing werknemers, die vreemde dingen zien gebeuren of eraan meewerken, zal overtuigen om naar onze organisatie te stappen", zegt Steenbergen. "Klokkenluiders kunnen een deal met ons maken: het kartel opbiechten in ruil voor immuniteit. Die repressieve bepaling heeft een sterk afradend effect en zal de complianceregels versterken. Wie niet sterk, is moet slim zijn."

Het volledige artikel over de Belgische Mededingingsautoriteit leest u deze week in Trends.

Sinds 6 september heeft ons land een nieuwe kartelkraker: de Belgische Mededingingsautoriteit (BMa). Die onderzoekt en bestraft inbreuken op het mededingingsrecht. De voorzitter is Jacques Steenbergen, tot voor kort het hoofd van de Algemene Directie Mededinging. Die voerde tot begin september de onderzoeken, terwijl de Raad voor de Mededinging het oordeel velde. Dat gebeurt voortaan door het Mededingingscollege, dat bestaat uit de BMa-voorzitter en twee externe assessoren. Europese Commissie"Iedereen deed vroeger zijn ding, zonder veel hiërarchie", erkent Jacques Steenbergen. "Nu geeft een directiecomité meer sturing. Het beslist over het soort van zaken dat moet worden aangepakt en de manier waarop. Zo kunnen we sneller optreden.""Deze hervorming was noodzakelijk om mededingingsdossiers sneller en efficiënter te kunnen afhandelen", erkent advocaat Martin Favart van Van Bael & Bellis. "Anderzijds is er nu wel een sterke machtsconcentratie, rond de BMa en rond de persoon van de voorzitter", riposteert Hans Gilliams, mededingingsadvocaat bij Eubelius. "De voorzitter leidt een organisatie, die onderzoeken voert waarover hij dan meer oordeelt.""De combinatie van onderzoek en beoordeling bestaat ook bij de Europese Commissie", weerlegt Steenbergen. "Als voorzitter werk ik enkel de algemene beleidslijnen mee uit. Ik zal dus geen concrete onderzoeksmaatregelen, noch de opdracht geven om bepaalde bedrijven tegen het licht te houden."KlokkenluidersHet mededingingsrecht is ook inhoudelijk aangepakt. Tot nog toe kregen enkel bedrijven boetes (zoals Belgacom, 66 miljoen). Voortaan kunnen ook medewerkers van bedrijven die aan kartels hebben meegewerkt, worden beboet. De maximumboete van 10.000 euro valt op het eerste gezicht mee. "Maar het gebeurt dat benadeelde klanten of concurrenten miljoenen euro's schadevergoeding vorderen van bedrijven die schuldig werden bevonden aan schending van de mededingingsregels", zegt Gilliams. "Het risico bestaat dat ze voortaan ook de medeplichtige CEO of andere directieleden dagvaarden, als die werden veroordeeld.""We hopen dat deze mogelijke bestraffing werknemers, die vreemde dingen zien gebeuren of eraan meewerken, zal overtuigen om naar onze organisatie te stappen", zegt Steenbergen. "Klokkenluiders kunnen een deal met ons maken: het kartel opbiechten in ruil voor immuniteit. Die repressieve bepaling heeft een sterk afradend effect en zal de complianceregels versterken. Wie niet sterk, is moet slim zijn."Het volledige artikel over de Belgische Mededingingsautoriteit leest u deze week in Trends.