'In de gevallen dat dit dubbele belasting zou veroorzaken, kan de betrokken belastingplichtige best een verzoek tot onderling overleg indienen bij onze dienst', stelt woordvoerder van de FOD Financiën Francis Adyns.

Het Belang Van Limburg schreef donderdag dat de Belgische en Nederlandse fiscus zijn verwikkeld in een partijtje armworstelen rond de tweede pensioenpijler. Die wordt in het kader van het belastingverdrag tussen beide landen in België belast, maar volgens de Nederlandse fiscus gebeurt dat niet zoals het hoort. In totaal krijgen de komende weken naar schatting 4.000 gepensioneerde grensarbeiders een gelijkaardige brief. Belgen die in Nederland een aanvullend pensioen van meer dan 25.000 euro per jaar ontvangen, genieten in Nederland vanaf 1 januari niet langer een vrijstelling van loonbelasting.

De Nederlandse fiscus bevestigde dit donderdag, maar benadrukte dat het niet gaat om een dubbele belasting. 'Als België de Nederlandse pensioenen echter niet belast, heeft Nederland volgens het belastingverdrag het heffingsrecht als het totaal van de uitkeringen groter is dan 25.000 euro', is te horen. 'Uit uitspraken van het Belgische hoogste gerechtshof is gebleken dat de Belgische belastingdienst in verschillende situaties geen belasting kan heffen over Nederlandse aanvullende pensioenen groter dan 25.000 euro', klonk het.

'Heel de pensioenproblematiek, waarvan de tweede pijler een belangrijk onderdeel is, is momenteel een heikel punt bij de verdragsonderhandelingen met Nederland. Begin volgend jaar komt er overleg tussen ons land en Nederland', besluit Adyns.

'In de gevallen dat dit dubbele belasting zou veroorzaken, kan de betrokken belastingplichtige best een verzoek tot onderling overleg indienen bij onze dienst', stelt woordvoerder van de FOD Financiën Francis Adyns.Het Belang Van Limburg schreef donderdag dat de Belgische en Nederlandse fiscus zijn verwikkeld in een partijtje armworstelen rond de tweede pensioenpijler. Die wordt in het kader van het belastingverdrag tussen beide landen in België belast, maar volgens de Nederlandse fiscus gebeurt dat niet zoals het hoort. In totaal krijgen de komende weken naar schatting 4.000 gepensioneerde grensarbeiders een gelijkaardige brief. Belgen die in Nederland een aanvullend pensioen van meer dan 25.000 euro per jaar ontvangen, genieten in Nederland vanaf 1 januari niet langer een vrijstelling van loonbelasting.De Nederlandse fiscus bevestigde dit donderdag, maar benadrukte dat het niet gaat om een dubbele belasting. 'Als België de Nederlandse pensioenen echter niet belast, heeft Nederland volgens het belastingverdrag het heffingsrecht als het totaal van de uitkeringen groter is dan 25.000 euro', is te horen. 'Uit uitspraken van het Belgische hoogste gerechtshof is gebleken dat de Belgische belastingdienst in verschillende situaties geen belasting kan heffen over Nederlandse aanvullende pensioenen groter dan 25.000 euro', klonk het.'Heel de pensioenproblematiek, waarvan de tweede pijler een belangrijk onderdeel is, is momenteel een heikel punt bij de verdragsonderhandelingen met Nederland. Begin volgend jaar komt er overleg tussen ons land en Nederland', besluit Adyns.