De Deense politica geeft toe dat de Europese Unie achter staat op het vlak van zijn doel om 20 procent minder energie te verbruiken tegen 2020. Dat is een van de afspraken in de Europese 20-20-20-klimaat- en energiedoelstellingen, waartoe de lidstaten zich hebben geëngageerd.

Wat de reductie van broeikasgasemissies betreft en het aandeel hernieuwbare energie blijken we goed op weg te zijn om de 20-procent-norm te halen. Energie-efficiëntie is een ander paar mouwen. Bij ongewijzigd beleid zal de Europese Unie in 2020 slechts de helft waarmaken.

Dat heeft alles te maken met het feit dat deze doelstelling op vrijwillige wijze wordt gerealiseerd door de lidstaten. De voorbije weken zijn verwoede discussies gevoerd over hoe Europa tot minder verbruik van energie kan komen. Bindende afspraken met de lidstaten, zoals die voor broeikasgasvermindering en hernieuwbare energie bestaan, zijn niet uit de bus gekomen. Wél zijn er, volgens Hedegaard, stringente afspraken over bepaalde doelen. "Zo moet de energie-efficiëntie van huizen en openbare gebouwen flink verbeteren. Lidstaten moeten nu een strategie uitwerken om daartoe te komen." Hedegaard wil niet reageren op het feit dat de federale regering net een pak fiscale stimuli om huizen minder energie te doen verbruiken, heeft verminderd of afgeschaft. Maar voor haar is het duidelijk dat alle lidstaten, en dus ook België, met de nieuwe richtlijn die net is goedgekeurd, serieuze inspanningen zullen moeten doen om hun gebouwen energiezuinig te maken. Een richtlijn, die ook door België is ondertekend, benadrukt ze.

Commissaris Connie Hedegaard is er zich van bewust dat het verhandelingssysteem voor uitstootrechten niet optimaal werkt. Dat platform werd voor een aantal sectoren, zoals energieproducenten, in het leven geroepen om aan te zetten tot innovatieve klimaatoplossingen. Door het grote aantal gratis verstrekte emissierechten en de economische crisis is prijs van die emissierechten op de markt al jarenlang erg laag. Dat creëert niet bepaald een context om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Daarom zitten er maatregelen in de pijplijn om de prijs weer op te drijven. "Ik ga voorstellen om in de komende jaren minder uitstootrechten in de markt te brengen, minder dan eerder werd afgesproken," zegt Hedegaard.

"Daarnaast zal de Commissie een aantal pistes formuleren, die op het niveau van de lidstaten moeten worden besproken. Zo kan je bijvoorbeeld een deel van de uitstootrechten uit de markt te halen. Dit is uiteraard geen gemakkelijke maatregel, want bedrijven zien liever dat de prijs laag blijft. Anderzijds zijn er heel wat lidstaten die de opbrengst uit de verkoop van deze emissierechten gebruiken om allerlei groene investeringen te doen. Zij hebben er dus alle belang bij dat de prijzen omhoog gaan. Een andere manier om daartoe te komen is door de emissiereductiedoelstelling (nu bedraagt die 20 procent tegen 2020) te verhogen. Er zijn dus verschillende opties mogelijk. "

Over de sfeer in de Europese Commissie nu de Griekse verkiezingen eraan komen, zegt Commissaris Hedegaard dit:
"U kunt zich voorstellen dat de Europese Commissie elke week zegt dat het niet erger kan worden. Er is dus een atmosfeer van bijzonder grote ernst. Maar er heerst ook een zeer groot geloof in het feit dat Europa dit kan oplossen. Ik geloof dat als we hier zijn doorgegaan, dat er een veel sterker Europa zal opstaan." (V.G.)

Z-Talk Goossens vanaf zaterdag 11 uur op Kanaal Z of via deze link

De Deense politica geeft toe dat de Europese Unie achter staat op het vlak van zijn doel om 20 procent minder energie te verbruiken tegen 2020. Dat is een van de afspraken in de Europese 20-20-20-klimaat- en energiedoelstellingen, waartoe de lidstaten zich hebben geëngageerd. Wat de reductie van broeikasgasemissies betreft en het aandeel hernieuwbare energie blijken we goed op weg te zijn om de 20-procent-norm te halen. Energie-efficiëntie is een ander paar mouwen. Bij ongewijzigd beleid zal de Europese Unie in 2020 slechts de helft waarmaken. Dat heeft alles te maken met het feit dat deze doelstelling op vrijwillige wijze wordt gerealiseerd door de lidstaten. De voorbije weken zijn verwoede discussies gevoerd over hoe Europa tot minder verbruik van energie kan komen. Bindende afspraken met de lidstaten, zoals die voor broeikasgasvermindering en hernieuwbare energie bestaan, zijn niet uit de bus gekomen. Wél zijn er, volgens Hedegaard, stringente afspraken over bepaalde doelen. "Zo moet de energie-efficiëntie van huizen en openbare gebouwen flink verbeteren. Lidstaten moeten nu een strategie uitwerken om daartoe te komen." Hedegaard wil niet reageren op het feit dat de federale regering net een pak fiscale stimuli om huizen minder energie te doen verbruiken, heeft verminderd of afgeschaft. Maar voor haar is het duidelijk dat alle lidstaten, en dus ook België, met de nieuwe richtlijn die net is goedgekeurd, serieuze inspanningen zullen moeten doen om hun gebouwen energiezuinig te maken. Een richtlijn, die ook door België is ondertekend, benadrukt ze. Commissaris Connie Hedegaard is er zich van bewust dat het verhandelingssysteem voor uitstootrechten niet optimaal werkt. Dat platform werd voor een aantal sectoren, zoals energieproducenten, in het leven geroepen om aan te zetten tot innovatieve klimaatoplossingen. Door het grote aantal gratis verstrekte emissierechten en de economische crisis is prijs van die emissierechten op de markt al jarenlang erg laag. Dat creëert niet bepaald een context om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Daarom zitten er maatregelen in de pijplijn om de prijs weer op te drijven. "Ik ga voorstellen om in de komende jaren minder uitstootrechten in de markt te brengen, minder dan eerder werd afgesproken," zegt Hedegaard. "Daarnaast zal de Commissie een aantal pistes formuleren, die op het niveau van de lidstaten moeten worden besproken. Zo kan je bijvoorbeeld een deel van de uitstootrechten uit de markt te halen. Dit is uiteraard geen gemakkelijke maatregel, want bedrijven zien liever dat de prijs laag blijft. Anderzijds zijn er heel wat lidstaten die de opbrengst uit de verkoop van deze emissierechten gebruiken om allerlei groene investeringen te doen. Zij hebben er dus alle belang bij dat de prijzen omhoog gaan. Een andere manier om daartoe te komen is door de emissiereductiedoelstelling (nu bedraagt die 20 procent tegen 2020) te verhogen. Er zijn dus verschillende opties mogelijk. " Over de sfeer in de Europese Commissie nu de Griekse verkiezingen eraan komen, zegt Commissaris Hedegaard dit: "U kunt zich voorstellen dat de Europese Commissie elke week zegt dat het niet erger kan worden. Er is dus een atmosfeer van bijzonder grote ernst. Maar er heerst ook een zeer groot geloof in het feit dat Europa dit kan oplossen. Ik geloof dat als we hier zijn doorgegaan, dat er een veel sterker Europa zal opstaan." (V.G.)