Met een fiscale druk van 43,9 procent van het bbp bekleedde België in 2010 de derde plaats in de ranglijst van Europese landen met de hoogste belastingdruk. Enkel Denemarken (47,6%) en Zweden (45,8%) scoorden hoger.

Volgens cijfers van Eurostat is die belastingdruk vorig jaar gestegen tot 44,1 procent en dit jaar tot 45,6 procent, een gevolg van de recente belastingverhogingen. Volgend jaar blijft die fiscale druk nog volgens Eurostat normaal op hetzelfde niveau. Maar doordat de groei in België naar verwachting lager zal liggen dan die in Zweden, zal ons land naar de tweede plaats in de ranglijst springen. In 2014-2015 stijgt de Belgische belastingdruk zelfs bij gelijke groei nog met een paar procentpunten.

Opvallend is wel dat Zweden weliswaar een hoge belastingdruk heeft, maar de voorbije jaren de lasten op arbeid aanzienlijk heeft verlaagd. Waar de impliciete belasting op arbeid (de fiscale druk in percentage van de verloning) er tien jaar geleden nog bijna 50 procent bedroeg, is dat nog 39 procent. Vooral de Zweedse werknemersbijdragen zijn aanzienlijk gekort. In België bleef de impliciete belastingdruk op arbeid al die tijd rond 42 procent draaien, een stuk boven het EU-gemiddelde van 34 procent. (A.M.)

Met een fiscale druk van 43,9 procent van het bbp bekleedde België in 2010 de derde plaats in de ranglijst van Europese landen met de hoogste belastingdruk. Enkel Denemarken (47,6%) en Zweden (45,8%) scoorden hoger.Volgens cijfers van Eurostat is die belastingdruk vorig jaar gestegen tot 44,1 procent en dit jaar tot 45,6 procent, een gevolg van de recente belastingverhogingen. Volgend jaar blijft die fiscale druk nog volgens Eurostat normaal op hetzelfde niveau. Maar doordat de groei in België naar verwachting lager zal liggen dan die in Zweden, zal ons land naar de tweede plaats in de ranglijst springen. In 2014-2015 stijgt de Belgische belastingdruk zelfs bij gelijke groei nog met een paar procentpunten. Opvallend is wel dat Zweden weliswaar een hoge belastingdruk heeft, maar de voorbije jaren de lasten op arbeid aanzienlijk heeft verlaagd. Waar de impliciete belasting op arbeid (de fiscale druk in percentage van de verloning) er tien jaar geleden nog bijna 50 procent bedroeg, is dat nog 39 procent. Vooral de Zweedse werknemersbijdragen zijn aanzienlijk gekort. In België bleef de impliciete belastingdruk op arbeid al die tijd rond 42 procent draaien, een stuk boven het EU-gemiddelde van 34 procent. (A.M.)