België zit al sinds 2009 op het Europese strafbankje met een begrotingstekort van meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Ons land ontsnapte vorig jaar nog in extremis aan een boete, maar eind vorig jaar klokte het Belgische deficit uiteindelijk af op 2,6 procent.

Zoals verwacht beveelt de Commissie dan ook het einde van de procedure aan. De Europese ministers van Financiën moeten die aanbeveling de komende weken wel nog formeel bekrachtigen.

Nu de druk op de Belgische begroting vermindert, betekent dat niet dat België de teugels mag vieren. De inkomende regeringen krijgen namelijk de opdracht om het begrotingstekort verder af te bouwen, en te verijdelen dat ons land dit en volgend jaar meteen aanzienlijk zou gaan afwijken van het meerjarentraject dat moet uitmonden in een budgettair evenwicht.

De sociaaleconomische aanbevelingen, die minder dwingend zijn dan de budgettaire, blijven zich toespitsen op de bekende pijnpunten. Zo hamert de Commissie opnieuw op een grondige fiscale hervorming, met minder belastingen op arbeid. Daarnaast moet België de uitgaven voor de vergrijzing onder controle houden, met een verdere verkleining van de kloof tussen de effectieve en wettelijke pensioenleeftijd en de aanpassing van de wettelijke pensioenleeftijd aan de levensverwachting.

De Commissie pleit voorts nog voor meer participatie op de arbeidsmarkt, voor de verdere afbouw van financiële stimuli om niet te werken en een betere toegang van jongeren en mensen met een migratieachtergrond tot de arbeidsmarkt. De Belgische competitiviteit moet versterkt worden via hervormingen van het loonvormingsysteem, 'inclusief loonindexering, in consultatie met sociale partners en in overeenstemming met nationale praktijken'.

België is niet het enige land dat verlost wordt van de tekortprocedure van de Europese Commissie. Dat is ook het geval voor Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Slowakije en Nederland, waardoor het aantal landen waartegen een buitensporige tekortprocedure loopt, afneemt tot 11 tegenover 24 in 2011. De Europese Commissie rekent erop dat het totale begrotingstekort van de EU-landen in 2014 voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis onder de limiet van 3 procent van het bbp daalt. (Belga/BO)

België zit al sinds 2009 op het Europese strafbankje met een begrotingstekort van meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Ons land ontsnapte vorig jaar nog in extremis aan een boete, maar eind vorig jaar klokte het Belgische deficit uiteindelijk af op 2,6 procent. Zoals verwacht beveelt de Commissie dan ook het einde van de procedure aan. De Europese ministers van Financiën moeten die aanbeveling de komende weken wel nog formeel bekrachtigen. Nu de druk op de Belgische begroting vermindert, betekent dat niet dat België de teugels mag vieren. De inkomende regeringen krijgen namelijk de opdracht om het begrotingstekort verder af te bouwen, en te verijdelen dat ons land dit en volgend jaar meteen aanzienlijk zou gaan afwijken van het meerjarentraject dat moet uitmonden in een budgettair evenwicht. De sociaaleconomische aanbevelingen, die minder dwingend zijn dan de budgettaire, blijven zich toespitsen op de bekende pijnpunten. Zo hamert de Commissie opnieuw op een grondige fiscale hervorming, met minder belastingen op arbeid. Daarnaast moet België de uitgaven voor de vergrijzing onder controle houden, met een verdere verkleining van de kloof tussen de effectieve en wettelijke pensioenleeftijd en de aanpassing van de wettelijke pensioenleeftijd aan de levensverwachting. De Commissie pleit voorts nog voor meer participatie op de arbeidsmarkt, voor de verdere afbouw van financiële stimuli om niet te werken en een betere toegang van jongeren en mensen met een migratieachtergrond tot de arbeidsmarkt. De Belgische competitiviteit moet versterkt worden via hervormingen van het loonvormingsysteem, 'inclusief loonindexering, in consultatie met sociale partners en in overeenstemming met nationale praktijken'.België is niet het enige land dat verlost wordt van de tekortprocedure van de Europese Commissie. Dat is ook het geval voor Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Slowakije en Nederland, waardoor het aantal landen waartegen een buitensporige tekortprocedure loopt, afneemt tot 11 tegenover 24 in 2011. De Europese Commissie rekent erop dat het totale begrotingstekort van de EU-landen in 2014 voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis onder de limiet van 3 procent van het bbp daalt. (Belga/BO)