Daarmee behoort België tot de landen met de grootste structurele saneringsopdracht. In het ontwerpbegrotingsplan dat de regering-Michel vorige maand bij de Europese Commissie heeft ingediend wordt een duidelijk uitgestippeld traject voor de sanering van de overheidsfinanciën voorgesteld. De federale regering wil het structureel begrotingstekort _ het tekort gecorrigeerd voor eenmalige maatregelen en conjunctuurschokken _ van 2 procent van het bbp tegen 2018 wegwerken. Dat betekent aanvankelijk een jaarlijkse begrotingsinspanning van 0,7 procent van het bbp of telkens 2,8 miljard euro.

"België staat voor de zwaarste saneringsopdracht van de eurolanden, Frankrijk uitgezonderd", stelt Edwin De Boek, hoofdeconoom van KBC. De Boeck twitterde een grafiek waarbij naast de nog te realiseren inspanningen ook de structurele begrotingsbesparingen van de periode 2010-2014 van verschillende eurolanden met elkaar worden vergeleken. Daaruit blijkt dat de perifere landen van de eurozone de voorbij jaren een aanzienlijke sanering van hun overheidsfinanciën hebben doorgevoerd. In Portugal gaat het om 6 procent van het bbp, in Ierland om 5 procent. "Het probleem van België is dat er in het verleden te weinig inspanningen zijn gedaan. Nu zijn zwaardere ingrepen nodig", weet De Boeck. "De term 'begrotingsbesparing' in de analyse van de Europese Commissie heeft zowel betrekking op besparingen aan de uitgavenkant als op nieuwe belastingen. België heeft in het verleden vooral gekozen voor extra inkomsten. Ik meen begrepen te hebben dat deze regering ervoor kiest op zijn minst driekwart van de begrotingssanering via een beperking van de uitgaven door te voeren."

De Boeck wijst er ook op dat het gezond maken van de overheidsfinanciën voor België een hele klus wordt omdat de groeivooruitzichten niet denderend zijn. "Met een groei van gemiddeld 0,9 procent wordt het moeilijk voldoende nieuwe jobs te creëren in de privésector. Die zijn nodig om de uitgaven voor uitkeringen te beperken en de inkomsten uit sociale bijdragen en belastingen te verhogen", waarschuwt de KBC-econoom. "Overigens moet de regering ook opletten met voorspellingen over jobcreatie. Nieuwe banen decreteer je niet zomaar."

Daarmee behoort België tot de landen met de grootste structurele saneringsopdracht. In het ontwerpbegrotingsplan dat de regering-Michel vorige maand bij de Europese Commissie heeft ingediend wordt een duidelijk uitgestippeld traject voor de sanering van de overheidsfinanciën voorgesteld. De federale regering wil het structureel begrotingstekort _ het tekort gecorrigeerd voor eenmalige maatregelen en conjunctuurschokken _ van 2 procent van het bbp tegen 2018 wegwerken. Dat betekent aanvankelijk een jaarlijkse begrotingsinspanning van 0,7 procent van het bbp of telkens 2,8 miljard euro."België staat voor de zwaarste saneringsopdracht van de eurolanden, Frankrijk uitgezonderd", stelt Edwin De Boek, hoofdeconoom van KBC. De Boeck twitterde een grafiek waarbij naast de nog te realiseren inspanningen ook de structurele begrotingsbesparingen van de periode 2010-2014 van verschillende eurolanden met elkaar worden vergeleken. Daaruit blijkt dat de perifere landen van de eurozone de voorbij jaren een aanzienlijke sanering van hun overheidsfinanciën hebben doorgevoerd. In Portugal gaat het om 6 procent van het bbp, in Ierland om 5 procent. "Het probleem van België is dat er in het verleden te weinig inspanningen zijn gedaan. Nu zijn zwaardere ingrepen nodig", weet De Boeck. "De term 'begrotingsbesparing' in de analyse van de Europese Commissie heeft zowel betrekking op besparingen aan de uitgavenkant als op nieuwe belastingen. België heeft in het verleden vooral gekozen voor extra inkomsten. Ik meen begrepen te hebben dat deze regering ervoor kiest op zijn minst driekwart van de begrotingssanering via een beperking van de uitgaven door te voeren."De Boeck wijst er ook op dat het gezond maken van de overheidsfinanciën voor België een hele klus wordt omdat de groeivooruitzichten niet denderend zijn. "Met een groei van gemiddeld 0,9 procent wordt het moeilijk voldoende nieuwe jobs te creëren in de privésector. Die zijn nodig om de uitgaven voor uitkeringen te beperken en de inkomsten uit sociale bijdragen en belastingen te verhogen", waarschuwt de KBC-econoom. "Overigens moet de regering ook opletten met voorspellingen over jobcreatie. Nieuwe banen decreteer je niet zomaar."