Ons land maakt zich op om de groep van tien landen te verlaten die ijveren voor een taks op financiële transacties. Dat schrijft L'Echo.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) had vorige week in Brussel al laten weten dat hij "de komende weken wilde analyseren hoe hij een einde kon maken aan de taks".

Hij is dezelfde mening toegedaan als Vincent Van Dessel, de voorzitter van de Brusselse Beurs, die al waarschuwde voor de negatieve gevolgen als ons land een taks op financiële transacties krijgt terwijl dat in de ons omringende landen niet het geval zou zijn.

Onderhandelingen aan de gang

Op het kabinet Financiën ontkent men dat de minister iets dergelijks zou hebben verklaard. "Hij heeft niet gezegd dat hij de groep van tien wou verlaten". De onderhandelingen zijn nog volop aan de gang, luidde het.

"De ontwerpteksten zoals ze nu voorliggen onaanvaardbaar zijn, wegens in strijd met het regeerakkoord." De minister draagt daarvoor verschillende argumenten aan. Zo zegt het regeerakkoord dat de taks zich moet focussen op aandelen en derivaten met een speculatief karakter, maar dat zo'n taks geen nadelige effecten mag hebben op de reële economie. In de teksten die nu voorliggen is die vrijwaring van de reële economie allerminst gegarandeerd, aldus Van Overtveldt.

Die voegt daar aan toe dat het voorliggende ontwerp bovendien de kost van de financiering van de overheidsschuld opdrijft én de liquiditeit van de overheidsschuld bedreigt.

In november, tijdens het debat over de prioriteiten wat betreft klimaat, werd in de Kamer al op voorstel van de meerderheid een resolutie gestemd die de voorkeur gaf aan een akkoord met de 28 Europese lidstaten in plaats van met een beperkte groep. (Belga/AVE)

Ons land maakt zich op om de groep van tien landen te verlaten die ijveren voor een taks op financiële transacties. Dat schrijft L'Echo.Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) had vorige week in Brussel al laten weten dat hij "de komende weken wilde analyseren hoe hij een einde kon maken aan de taks".Hij is dezelfde mening toegedaan als Vincent Van Dessel, de voorzitter van de Brusselse Beurs, die al waarschuwde voor de negatieve gevolgen als ons land een taks op financiële transacties krijgt terwijl dat in de ons omringende landen niet het geval zou zijn.Op het kabinet Financiën ontkent men dat de minister iets dergelijks zou hebben verklaard. "Hij heeft niet gezegd dat hij de groep van tien wou verlaten". De onderhandelingen zijn nog volop aan de gang, luidde het."De ontwerpteksten zoals ze nu voorliggen onaanvaardbaar zijn, wegens in strijd met het regeerakkoord." De minister draagt daarvoor verschillende argumenten aan. Zo zegt het regeerakkoord dat de taks zich moet focussen op aandelen en derivaten met een speculatief karakter, maar dat zo'n taks geen nadelige effecten mag hebben op de reële economie. In de teksten die nu voorliggen is die vrijwaring van de reële economie allerminst gegarandeerd, aldus Van Overtveldt. Die voegt daar aan toe dat het voorliggende ontwerp bovendien de kost van de financiering van de overheidsschuld opdrijft én de liquiditeit van de overheidsschuld bedreigt.In november, tijdens het debat over de prioriteiten wat betreft klimaat, werd in de Kamer al op voorstel van de meerderheid een resolutie gestemd die de voorkeur gaf aan een akkoord met de 28 Europese lidstaten in plaats van met een beperkte groep. (Belga/AVE)