De Europese Commissie maakt vandaag - 3 mei -haar lenterapport bekend. Daarin blikt Europa vooruit naar wat de lidstaten op economisch vlak te wachten staat.

België krijgt alvast een negatief rapport wat het begrotingstekort betreft. Volgens de Europese Commissie stijgt het begotingstekort dit jaar tot 2,8 procent. Dat percentage ligt dicht bij de kritische drempel van 3 procent. Iedere lidstaat wordt geacht daaronder te blijven. Verwacht wordt dat het Belgisch begrotingstekort in 2017 tot 2,3 procent daalt.

De Commissie merkt op dat het primair saldo - rentelasten niet meegerekend - voor het eerst sinds 2012 negatief wordt.

Het structurele begrotingstekort - zonder rekening te houden met de economische groei en eenmalige maatregelen - zakt van 2,6 procent in 2015 tot 2,3 procent in 2016 en tot 2,1 procent in 2017. Wil de regering-Michel de begroting tegen 2018 in evenwicht krijgen, dan moet er nog 9 miljard euro bespaard worden.

Ook wat de economische groei betreft, ogen de prognoses van de Europese Commissie weinig bemoedigend. Europa verlaagt de groeiprognoses voor België voor dit jaar van 1,3 naar 1,2 procent en voor 2017 van 1,7 naar 1,6 procent. Enkel Italië en Griekenland doen het slechter.

Aangezien verwacht wordt dat het Belgische bbp volgend jaar met 1,6 procent aantrekt, daalt de schuldgraad in 2017 van 106,4 naar 105,6 procent van het bbp. (BO)

De Europese Commissie maakt vandaag - 3 mei -haar lenterapport bekend. Daarin blikt Europa vooruit naar wat de lidstaten op economisch vlak te wachten staat.België krijgt alvast een negatief rapport wat het begrotingstekort betreft. Volgens de Europese Commissie stijgt het begotingstekort dit jaar tot 2,8 procent. Dat percentage ligt dicht bij de kritische drempel van 3 procent. Iedere lidstaat wordt geacht daaronder te blijven. Verwacht wordt dat het Belgisch begrotingstekort in 2017 tot 2,3 procent daalt. De Commissie merkt op dat het primair saldo - rentelasten niet meegerekend - voor het eerst sinds 2012 negatief wordt. Het structurele begrotingstekort - zonder rekening te houden met de economische groei en eenmalige maatregelen - zakt van 2,6 procent in 2015 tot 2,3 procent in 2016 en tot 2,1 procent in 2017. Wil de regering-Michel de begroting tegen 2018 in evenwicht krijgen, dan moet er nog 9 miljard euro bespaard worden.Ook wat de economische groei betreft, ogen de prognoses van de Europese Commissie weinig bemoedigend. Europa verlaagt de groeiprognoses voor België voor dit jaar van 1,3 naar 1,2 procent en voor 2017 van 1,7 naar 1,6 procent. Enkel Italië en Griekenland doen het slechter.Aangezien verwacht wordt dat het Belgische bbp volgend jaar met 1,6 procent aantrekt, daalt de schuldgraad in 2017 van 106,4 naar 105,6 procent van het bbp. (BO)