Mocht een doorsnee gezin zijn budget beheren zoals België dat doet, het zou nooit het einde van de maand halen. De onzorgvuldige manier waarop de Belgische overheden, op alle niveaus en in geledingen, omspringt met het vele belastinggeld getuigt van grove nalatigheid. Er is amper sprake van een kritische doorlichting van de uitgaven. Er wordt niet nagedacht over welke uitgaven prioritair zijn en welke niet. Er is vaak geen flauw benul of bepaalde maatregelen kostenefficiënt zijn. Dat is geen specifieke kritiek op de ontslagnemende federale regering, of gelijk welke regering of bestuur, want het probleem zit bijzonder diep. Er is in dit land geen cultuur om een gezond financieel beheer te voeren. "Het is een Belgische traditie", antwoordde Peter De Keyzer, de voormalige hoofdeconoom van BNP...