In 2013 waren de milieuheffingen goed voor 330 miljard euro aan inkomsten voor de EU-lidstaten. Maar van enige groene taxshift lijkt niet veel sprake. Het aandeel van de groene heffingen in de totale inkomsten uit belastingen en sociale bijdragen bedroeg tien jaar eerder immers nog 6,9 procent. En deze indicator is een belangrijke graadmeter in het 'Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa'. Tegen 2020 wil de EU dit percentage naar 10 procent brengen.

Eurostat
© Eurostat

Slovenië schoolvoorbeeld

België en Frankrijk scoren dus het slechtst. Aan het andere einde van het spectrum zitten Slovenië (10,5%), Bulgarije (10,1%) en Kroatië (9,6%). Enkel Slovenië en Bulgarije voldeden in 2013 dus aan de doelstelling. Bij de buurlanden doet Duitsland het wat beter dan België (5,4%), Nederland scoort opmerkelijk hoger (9%).

Slechts in een vijftal landen nam het aandeel van de groene heffingen toe tussen 2003 en 2013. In België was er een daling van 5,5 naar 4,5 procent. In Frankrijk ging het in 2003 om 4,9 procent.

In alle lidstaten komt de hoofdmoot van de milieuheffingen uit de taksen op energie. Voor de hele EU zijn die energietaksen (inclusief CO2-taksen) goed voor 77 procent van de milieubelastingen. Dan volgen de heffingen op transport (20%) en die op vervuiling en hulpbronnen/grondstoffen (3%). (Belga/NS)

In 2013 waren de milieuheffingen goed voor 330 miljard euro aan inkomsten voor de EU-lidstaten. Maar van enige groene taxshift lijkt niet veel sprake. Het aandeel van de groene heffingen in de totale inkomsten uit belastingen en sociale bijdragen bedroeg tien jaar eerder immers nog 6,9 procent. En deze indicator is een belangrijke graadmeter in het 'Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa'. Tegen 2020 wil de EU dit percentage naar 10 procent brengen.België en Frankrijk scoren dus het slechtst. Aan het andere einde van het spectrum zitten Slovenië (10,5%), Bulgarije (10,1%) en Kroatië (9,6%). Enkel Slovenië en Bulgarije voldeden in 2013 dus aan de doelstelling. Bij de buurlanden doet Duitsland het wat beter dan België (5,4%), Nederland scoort opmerkelijk hoger (9%). Slechts in een vijftal landen nam het aandeel van de groene heffingen toe tussen 2003 en 2013. In België was er een daling van 5,5 naar 4,5 procent. In Frankrijk ging het in 2003 om 4,9 procent. In alle lidstaten komt de hoofdmoot van de milieuheffingen uit de taksen op energie. Voor de hele EU zijn die energietaksen (inclusief CO2-taksen) goed voor 77 procent van de milieubelastingen. Dan volgen de heffingen op transport (20%) en die op vervuiling en hulpbronnen/grondstoffen (3%). (Belga/NS)