Volgens een studie van de Nationale Bank lijken landen als Zweden of Italië de stijgende pensioenkosten de baas te kunnen dankzij hervormingen. Landen als Luxemburg of Griekenland slagen daar veel minder in.

Qua hervormingen zit België in de middenmoot. Er zijn wel maatregelen genomen, maar onvoldoende.

De inspanningen van Europa om de pensioenleeftijd op te trekken werpen wel vruchten af. Sinds eind de jaren negentig stijgt die leeftijd immers.

Volgens een studie van de Nationale Bank lijken landen als Zweden of Italië de stijgende pensioenkosten de baas te kunnen dankzij hervormingen. Landen als Luxemburg of Griekenland slagen daar veel minder in. Qua hervormingen zit België in de middenmoot. Er zijn wel maatregelen genomen, maar onvoldoende. De inspanningen van Europa om de pensioenleeftijd op te trekken werpen wel vruchten af. Sinds eind de jaren negentig stijgt die leeftijd immers.