De werkgevers kwamen na hun analyse van de relancemaatregelen van de regering-Di Rupo ongemeen scherp uit de hoek.

Het VBO heeft het over een mager beestje, dat ambitie en visie mist. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka noemde de 165 miljoen aan relancemaatregelen "een Higgs-deeltje: nauwelijks merkbaar." Voka wees erop dat de loonkostenhandicap tegenover de buurlanden 24 miljard euro bedraagt. De 165 miljoen is "een druppel op een hete plaat, want het gaat om een loonkostenverlaging van 0,7 procent." Dat de discussie over de wet op het concurrentievermogen wordt uitgesteld - die wet van 1996 moet ervoor zorgen dat de lonen niet ontsporen tegenover die in onze buurlanden - vindt evenmin genade in de ogen van de werkgevers. Zo zullen we er nooit in slagen de loonkloof met Duitsland, Frankrijk en Nederland tegen 2018 weg te werken, is te horen.

Volcontinue bedrijven

De technologiefederatie Agoria is niet alleen ontevreden over de beperkte omvang van het relanceplan, ook de inhoud krijgt scherpe kritiek. CEO Paul Soete noemt het "een samenraapsel van maatregelen dat onze bedrijven die internationaal concurreren, niet zal helpen". Agoria is verbaasd dat de uitbreiding van de lastenverlaging voor ploegenarbeid beperkt blijft tot volcontinue bedrijven. Soete: "Industriële volcontinue bedrijven zijn in de regel energie-intensieve bedrijven. Voor zulke ondernemingen zijn de energiekosten een specifiek probleem. Het moet dus een prioriteit zijn iets te doen aan de energiekosten van die bedrijven. De hoge loonkosten daarentegen zijn een probleem van alle sectoren in ons land. Een selectieve verlaging laat het gros van de bedrijven die evengoed investeren en hier banen creëren, in de kou staan."

Reële loonstop

De regering - en vooral Open Vld - reageerde al gauw op die kritiek: de 165 miljoen euro is eigenlijk een nakomertje van de reeks competitiviteitsmaatregelen die vorig jaar al werden genomen. In totaal zijn de loonkosten door het relancebeleid van de federale regering in 2014 gedaald met meer dan 2,4 miljard euro en is de loonhandicap afgenomen met 1,6 procent, is bij de liberalen te horen: 628 miljoen voor lastenverlagingen, 460 miljoen door de hervorming van de indexkorf en 1,35 miljard door de reële loonstop voor 2013-2014.

"Het is goed dat zulke maatregelen worden genomen, maar ik heb toch bedenkingen tegen die cijfers", waarschuwt VBO-hoofdeconoom Geert Vancronenburg. "De reële loonstop doet de loonhandicap pas echt afnemen als de lonen in de buurlanden sneller stijgen dan bij ons. Uit de jongste cijfers van Eurostat blijkt dat de loonstijgingen in onze buurlanden lager liggen dan verwacht."

Brutoloonsverhogingen

Daarnaast vindt Vancronenburg dat de impact van de hervorming van de indexkorf op de loonkosten wordt overschat. Hij nuanceert ook de lastenverlagingen: "In die 643 miljoen euro zitten slechts 370 miljoen euro aan lineaire maatregelen, en die zijn voor ons belangrijker dan de versnipperde ingrepen voor verschillende sectoren." Experts van de regering daarentegen benadrukken dat er geen indicaties zijn dat de vooropgestelde daling van de loonkostenhandicap in 2014 niet wordt gehaald.

Vancronenburg wijst er ook op dat een groot deel van de lastenverlagingen van de voorbije jaren - 80 procent volgens sommige analyses - werden tenietgedaan door brutoloonsverhogingen. "Dat komt doordat de wet op het concurrentievermogen onvoldoende wordt toegepast. Wij hoopten op een strengere wet, maar dat wordt dus op de lange baan geschoven."

De werkgevers kwamen na hun analyse van de relancemaatregelen van de regering-Di Rupo ongemeen scherp uit de hoek. Het VBO heeft het over een mager beestje, dat ambitie en visie mist. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka noemde de 165 miljoen aan relancemaatregelen "een Higgs-deeltje: nauwelijks merkbaar." Voka wees erop dat de loonkostenhandicap tegenover de buurlanden 24 miljard euro bedraagt. De 165 miljoen is "een druppel op een hete plaat, want het gaat om een loonkostenverlaging van 0,7 procent." Dat de discussie over de wet op het concurrentievermogen wordt uitgesteld - die wet van 1996 moet ervoor zorgen dat de lonen niet ontsporen tegenover die in onze buurlanden - vindt evenmin genade in de ogen van de werkgevers. Zo zullen we er nooit in slagen de loonkloof met Duitsland, Frankrijk en Nederland tegen 2018 weg te werken, is te horen. Volcontinue bedrijvenDe technologiefederatie Agoria is niet alleen ontevreden over de beperkte omvang van het relanceplan, ook de inhoud krijgt scherpe kritiek. CEO Paul Soete noemt het "een samenraapsel van maatregelen dat onze bedrijven die internationaal concurreren, niet zal helpen". Agoria is verbaasd dat de uitbreiding van de lastenverlaging voor ploegenarbeid beperkt blijft tot volcontinue bedrijven. Soete: "Industriële volcontinue bedrijven zijn in de regel energie-intensieve bedrijven. Voor zulke ondernemingen zijn de energiekosten een specifiek probleem. Het moet dus een prioriteit zijn iets te doen aan de energiekosten van die bedrijven. De hoge loonkosten daarentegen zijn een probleem van alle sectoren in ons land. Een selectieve verlaging laat het gros van de bedrijven die evengoed investeren en hier banen creëren, in de kou staan." Reële loonstopDe regering - en vooral Open Vld - reageerde al gauw op die kritiek: de 165 miljoen euro is eigenlijk een nakomertje van de reeks competitiviteitsmaatregelen die vorig jaar al werden genomen. In totaal zijn de loonkosten door het relancebeleid van de federale regering in 2014 gedaald met meer dan 2,4 miljard euro en is de loonhandicap afgenomen met 1,6 procent, is bij de liberalen te horen: 628 miljoen voor lastenverlagingen, 460 miljoen door de hervorming van de indexkorf en 1,35 miljard door de reële loonstop voor 2013-2014. "Het is goed dat zulke maatregelen worden genomen, maar ik heb toch bedenkingen tegen die cijfers", waarschuwt VBO-hoofdeconoom Geert Vancronenburg. "De reële loonstop doet de loonhandicap pas echt afnemen als de lonen in de buurlanden sneller stijgen dan bij ons. Uit de jongste cijfers van Eurostat blijkt dat de loonstijgingen in onze buurlanden lager liggen dan verwacht." Brutoloonsverhogingen Daarnaast vindt Vancronenburg dat de impact van de hervorming van de indexkorf op de loonkosten wordt overschat. Hij nuanceert ook de lastenverlagingen: "In die 643 miljoen euro zitten slechts 370 miljoen euro aan lineaire maatregelen, en die zijn voor ons belangrijker dan de versnipperde ingrepen voor verschillende sectoren." Experts van de regering daarentegen benadrukken dat er geen indicaties zijn dat de vooropgestelde daling van de loonkostenhandicap in 2014 niet wordt gehaald. Vancronenburg wijst er ook op dat een groot deel van de lastenverlagingen van de voorbije jaren - 80 procent volgens sommige analyses - werden tenietgedaan door brutoloonsverhogingen. "Dat komt doordat de wet op het concurrentievermogen onvoldoende wordt toegepast. Wij hoopten op een strengere wet, maar dat wordt dus op de lange baan geschoven."