De Krant De Tijd kon het rapport inkijken. Particulieren en bedrijven betaalden ruim 91,1 miljard euro taksen. Dat is volgens De Tijd het op een na beste resultaat ooit. Alleen in het recordjaar 2008 lagen de fiscale ontvangsten nog hoger.

De stijging van de belastinginkomsten is een gevolg van de betere conjunctuur. In 2009 kromp de economie nog, maar in 2010 was er een klim van 2 pct. De consumptie veerde op en daardoor werd er meer btw betaald.

Particulieren én bedrijven deden hun duit in het zakje. Door de aantrekkende handel werden meer accijnzen geïnd. En via het systeem van voorafbetalingen werd ook meer vennootschapsbelastingen betaald.

Naast de conjuncturele bonus kon de schatkist ook rekenen op uitzonderlijke meevallers. Zo leverde de fiscale regularisatie meer op: 105 miljoen euro in 2010.

De combinatie van uitzonderlijke en conjuncturele meevallers leidde er toe dat de fiscale ontvangsten vorig jaar ruim 1 miljard euro hoger uitkwamen dan begroot.

De Krant De Tijd kon het rapport inkijken. Particulieren en bedrijven betaalden ruim 91,1 miljard euro taksen. Dat is volgens De Tijd het op een na beste resultaat ooit. Alleen in het recordjaar 2008 lagen de fiscale ontvangsten nog hoger. De stijging van de belastinginkomsten is een gevolg van de betere conjunctuur. In 2009 kromp de economie nog, maar in 2010 was er een klim van 2 pct. De consumptie veerde op en daardoor werd er meer btw betaald. Particulieren én bedrijven deden hun duit in het zakje. Door de aantrekkende handel werden meer accijnzen geïnd. En via het systeem van voorafbetalingen werd ook meer vennootschapsbelastingen betaald. Naast de conjuncturele bonus kon de schatkist ook rekenen op uitzonderlijke meevallers. Zo leverde de fiscale regularisatie meer op: 105 miljoen euro in 2010. De combinatie van uitzonderlijke en conjuncturele meevallers leidde er toe dat de fiscale ontvangsten vorig jaar ruim 1 miljard euro hoger uitkwamen dan begroot.