Elk jaar betaalt u belastingen voor uw provincie. Hoeveel u betaalt, verschilt van provincie tot provincie. De provincies beslissen zelf hoe hoog de opcentiemen die ze heffen zijn. De Vlaamse regering beloofde bij haar aantreden in 2014 die provinciale opcentiemen te schrappen. Vanaf dit jaar hebben de provincies namelijk minder bevoegdheden: ze zijn enkel nog verantwoordelijk voor grondgebonden bevoegdheden zoals het beheer van waterwegen en natuurgebieden, terwijl de persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur of welzijn naar de Vlaamse overheid of de gemeenten gaan.

De provincies hebben dus ook minder geld nodig, luidde de redenering van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Minder fiscale autonomie was voor de N-VA een belangrijke stap in haar uiteindelijke ambitie om de provincies volledig af te schaffen.

Omdat de provincies nog altijd geld nodig hebben voor hun andere bevoegdheden, wou Homans de Vlaamse onroerende voorheffing verhogen. Met dat geld zou Vlaanderen de overgenomen bevoegdheden financieren en een nieuw Vlaams Provinciefonds spekken. Dat Provinciefonds moest de provincies financieren. Homans kreeg in 2015 groen licht voor haar plannen toen de Vlaamse regering een eerste versie van het decreet goedkeurde, maar ze stootte op veel weerstand.

Het hogere Vlaamse tarief voor de onroerende voorheffing vastleggen bleek moeilijk. De huidige opcentiemen verschillen per provincie, waardoor een uniek Vlaams tarief automatisch tot winnaars en verliezers leidt. Als de regering uitging van het laagste tarief - dat in Antwerpen - zouden de andere provincies erop achteruitgaat.

Tegelijk wou Vlaanderen koste wat het kost een belastingverhoging vermijden door een hoger tarief te hanteren. Uiteindelijk liet de regering het idee van een nieuw Provinciefonds varen.

De provincies mogen opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven innen. Er geldt wel een maximumtarief, maar uiteindelijk mogen de provincies dit jaar ongeveer 80 procent van hun opbrengsten uit de onroerende voorheffing behouden.

Elk jaar betaalt u belastingen voor uw provincie. Hoeveel u betaalt, verschilt van provincie tot provincie. De provincies beslissen zelf hoe hoog de opcentiemen die ze heffen zijn. De Vlaamse regering beloofde bij haar aantreden in 2014 die provinciale opcentiemen te schrappen. Vanaf dit jaar hebben de provincies namelijk minder bevoegdheden: ze zijn enkel nog verantwoordelijk voor grondgebonden bevoegdheden zoals het beheer van waterwegen en natuurgebieden, terwijl de persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur of welzijn naar de Vlaamse overheid of de gemeenten gaan. De provincies hebben dus ook minder geld nodig, luidde de redenering van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Minder fiscale autonomie was voor de N-VA een belangrijke stap in haar uiteindelijke ambitie om de provincies volledig af te schaffen. Omdat de provincies nog altijd geld nodig hebben voor hun andere bevoegdheden, wou Homans de Vlaamse onroerende voorheffing verhogen. Met dat geld zou Vlaanderen de overgenomen bevoegdheden financieren en een nieuw Vlaams Provinciefonds spekken. Dat Provinciefonds moest de provincies financieren. Homans kreeg in 2015 groen licht voor haar plannen toen de Vlaamse regering een eerste versie van het decreet goedkeurde, maar ze stootte op veel weerstand. Het hogere Vlaamse tarief voor de onroerende voorheffing vastleggen bleek moeilijk. De huidige opcentiemen verschillen per provincie, waardoor een uniek Vlaams tarief automatisch tot winnaars en verliezers leidt. Als de regering uitging van het laagste tarief - dat in Antwerpen - zouden de andere provincies erop achteruitgaat. Tegelijk wou Vlaanderen koste wat het kost een belastingverhoging vermijden door een hoger tarief te hanteren. Uiteindelijk liet de regering het idee van een nieuw Provinciefonds varen. De provincies mogen opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven innen. Er geldt wel een maximumtarief, maar uiteindelijk mogen de provincies dit jaar ongeveer 80 procent van hun opbrengsten uit de onroerende voorheffing behouden.