Bij de begrotingsopmaak in oktober vorig jaar ging de federale regering uit van een gezamenlijk Belgisch tekort van 32,8 miljard euro of 6,8 procent van het bruto binnenlands product in 2021. Maar die berekeningen dateren van voor de tweede coronagolf. Het monitoringcomité ging in februari al uit van een verslechtering met 3 miljard en dat is vijf maanden later opgelopen tot 5 miljard.

Lees verder onder de video

Dat brengt het voorlopig tekort op 37,8 miljard euro ofwel 7,8 procent van het bbp voor alle overheden samen. Sinds de vorige meting zijn het vooral de uitgaven van de deelstaten die ontsporen, aldus De Tijd.

Het rapport van het monitoringcomité, een team van topambtenaren dat toekijkt op de evolutie van de overheidsfinanciën, vormt traditioneel het startschot van de begrotingsopmaak voor het volgende jaar. Deze keer laat de regering-De Croo er de zomervakantie over gaan.

Bij de begrotingsopmaak in oktober vorig jaar ging de federale regering uit van een gezamenlijk Belgisch tekort van 32,8 miljard euro of 6,8 procent van het bruto binnenlands product in 2021. Maar die berekeningen dateren van voor de tweede coronagolf. Het monitoringcomité ging in februari al uit van een verslechtering met 3 miljard en dat is vijf maanden later opgelopen tot 5 miljard. Lees verder onder de videoDat brengt het voorlopig tekort op 37,8 miljard euro ofwel 7,8 procent van het bbp voor alle overheden samen. Sinds de vorige meting zijn het vooral de uitgaven van de deelstaten die ontsporen, aldus De Tijd. Het rapport van het monitoringcomité, een team van topambtenaren dat toekijkt op de evolutie van de overheidsfinanciën, vormt traditioneel het startschot van de begrotingsopmaak voor het volgende jaar. Deze keer laat de regering-De Croo er de zomervakantie over gaan.