Vlaanderen telt zo'n 266.000 werknemers met een arbeidshandicap. Het gaat om mensen met medische, mentale, psychische of psychosociale problemen. Ongeveer 42.000 werkzoekenden hebben een arbeidsbeperking. Het is voor die groep vaak extra moeilijk om aan een job te geraken.

Momenteel vinden mensen met een arbeidsbeperking vooral werk in het collectief maatwerk, de vroegere beschutte of sociale werkplaatsen. Om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te geven om ook aan de slag te gaan bij gewone bedrijven, heeft minister van Werk Hilde Crevits het decreet individueel maatwerk uitgewerkt. 'We geloven dat hun talenten maximaal benut kunnen worden bij gewone bedrijven zoals dat past bij een inclusieve samenleving', legt de CD&V-minister uit.

Naast de bestaande loonpremie, die werkgevers compenseert voor rendementsverlies, komt ook een begeleidingspremie.

Het decreet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidshandicap aan te trekken. Zo komt er naast de bestaande loonpremie, die werkgevers compenseert voor rendementsverlies, ook een begeleidingspremie. Die premie moet bedrijven ondersteunen wanneer ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

De begeleiding zelf zou kunnen gebeuren door de bestaande bedrijven van het collectief maatwerk. "Zij hebben de expertise in huis om mensen met een arbeidsbeperking voldoende te omkaderen. Die expertise inzetten in de gewone economie is een belangrijke troef", klinkt het. De hoogte van de begeleidingspremie zal afhankelijk zijn van de mate waarin begeleiding noodzakelijk is.

Vangnet

Personen met een arbeidsbeperking krijgen ook zelf de keuze: ofwel aan de slag in een maatwerkbedrijf (sociale economie) ofwel de stap zetten naar een gewoon bedrijf. Er geldt dus geen verplichting.

In het decreet is ook een terugkeergarantie ingebouwd. Het blijft voor de individuele maatwerker mogelijk om terug te keren naar een bedrijf in collectief maatwerk als het om een of andere reden toch zou mislukken. 'Er is dus een veilig vangnet', stelt minister Crevits. 'Dit moet ervoor zorgen dat werknemers vanuit de sociale economie vlotter de stap durven zetten om ook in het normaal economisch circuit aan de slag te gaan.'

De nieuwe regeling gaat nu naar de plenaire vergadering van het Vlaams parlement voor een definitieve goedkeuring.

Vlaanderen telt zo'n 266.000 werknemers met een arbeidshandicap. Het gaat om mensen met medische, mentale, psychische of psychosociale problemen. Ongeveer 42.000 werkzoekenden hebben een arbeidsbeperking. Het is voor die groep vaak extra moeilijk om aan een job te geraken.Momenteel vinden mensen met een arbeidsbeperking vooral werk in het collectief maatwerk, de vroegere beschutte of sociale werkplaatsen. Om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te geven om ook aan de slag te gaan bij gewone bedrijven, heeft minister van Werk Hilde Crevits het decreet individueel maatwerk uitgewerkt. 'We geloven dat hun talenten maximaal benut kunnen worden bij gewone bedrijven zoals dat past bij een inclusieve samenleving', legt de CD&V-minister uit.Het decreet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidshandicap aan te trekken. Zo komt er naast de bestaande loonpremie, die werkgevers compenseert voor rendementsverlies, ook een begeleidingspremie. Die premie moet bedrijven ondersteunen wanneer ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen.De begeleiding zelf zou kunnen gebeuren door de bestaande bedrijven van het collectief maatwerk. "Zij hebben de expertise in huis om mensen met een arbeidsbeperking voldoende te omkaderen. Die expertise inzetten in de gewone economie is een belangrijke troef", klinkt het. De hoogte van de begeleidingspremie zal afhankelijk zijn van de mate waarin begeleiding noodzakelijk is.Personen met een arbeidsbeperking krijgen ook zelf de keuze: ofwel aan de slag in een maatwerkbedrijf (sociale economie) ofwel de stap zetten naar een gewoon bedrijf. Er geldt dus geen verplichting.In het decreet is ook een terugkeergarantie ingebouwd. Het blijft voor de individuele maatwerker mogelijk om terug te keren naar een bedrijf in collectief maatwerk als het om een of andere reden toch zou mislukken. 'Er is dus een veilig vangnet', stelt minister Crevits. 'Dit moet ervoor zorgen dat werknemers vanuit de sociale economie vlotter de stap durven zetten om ook in het normaal economisch circuit aan de slag te gaan.'De nieuwe regeling gaat nu naar de plenaire vergadering van het Vlaams parlement voor een definitieve goedkeuring.