Een studie van de christelijke vakbond ACV komt tot de conclusie dat de aanpak van langdurig zieken niet werkt. Sinds begin dit jaar zet de regering-Michel in op het verplichte re-integratieplan voor langdurig zieken. Het doel is wie tijdelijk arbeidsongeschikt is, zo snel mogelijk opnieuw te doen bijdragen aan de sociale zekerheid.
...

Een studie van de christelijke vakbond ACV komt tot de conclusie dat de aanpak van langdurig zieken niet werkt. Sinds begin dit jaar zet de regering-Michel in op het verplichte re-integratieplan voor langdurig zieken. Het doel is wie tijdelijk arbeidsongeschikt is, zo snel mogelijk opnieuw te doen bijdragen aan de sociale zekerheid. De cijfers van de eerste zes maanden nadat de maatregel van kracht is geworden, tonen aan dat zeven op de tien werknemers toch nog arbeidsongeschikt worden verklaard. Zo kunnen ze zonder opzeggingstermijn van de payroll naar de sociale zekerheid verkassen. Het ACV concludeert daarom dat de werkgevers niet staan te springen om een duur re-integratietraject te betalen. De werkgevers zien dat anders. Bij de beleidsmakers slaat de Belgische ziekte meteen toe. We moeten dat verder onderzoeken, zeggen de ministers Kris Peeters (CD&V) en Maggie De Block (Open Vld). Uiteraard is de regeringsaanpak nog te pril om er conclusies aan te koppelen, maar iedereen in zijn eigen loopgraven laten zitten, lost weinig op. Nochtans zou meer studiewerk weleens kunnen neerkomen op het bevriezen van de stellingen. Jammer. Dit dossier mag niet tot de doofpot veroordeeld worden. Daarvoor is het opkrikken van de activiteitsgraad van de beroepsbevolking te belangrijk. Het afgelopen halfjaar was 66 procent van de langdurig zieke werknemers vragende partij voor een re-integratietraject. Dat suggereert dat ze bereid zijn te werken. Werkgevers daarentegen kunnen in dat debat wat meer verantwoordelijkheid opnemen. Vergeleken met onze noorderburen komen ze er nu goedkoop vanaf. In Nederland draaien werkgevers tot twee jaar lang volledig op voor de maandelijkse uitkering van een langdurig zieke. Bedrijven worden er zo toe aangezet de terugkeer van langdurig zieken serieus te nemen. Met resultaat: het aantal langdurig zieken blijft er beheersbaar. Bij ons is de hefboom om bedrijven verantwoordelijk te stellen veeleer klein. En dus dreigen langdurig zieken een probleem voor de volgende regering te worden.