Vergeleken met het jaar voordien hebben de Belgische ondernemingen vorig jaar 3,2 procent minder belastingen betaald op hun winst. Dat schrijft de Nationale Bank in een analyse van de jaarrekeningen die ingediend zijn bij de Balanscentrale.

Op basis van cijfers uit het verleden zou dat betekenen dat de schatkist er ruwweg 490 miljoen euro bij inschiet. 'Hoewel de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2018 nog niet volledig was doorgevoerd, had ze al wel meetbare effecten', stelt de bank vast. 'De bedragen die de vennootschappen stortten als belastingen op hun resultaat, liepen terug.'

De afname van de belasting­betalingen is een opmerkelijke trendbreuk. Sinds 2009 hebben bedrijven elk jaar meer vennootschapsbelasting afgedragen, op één jaar na. In 2013 daalde de betaalde belasting licht, waarschijnlijk als gevolg van de recessie.

In het boekjaar 2018 ging het de bedrijven echter voor de wind, stelt de Nationale Bank vast. Het ­bedrijfsresultaat bleef weliswaar grosso modo op peil, maar het financiële resultaat nam vooral bij de grote bedrijven toe. 'In 2018 ondersteunde de hervorming van de vennootschapsbelasting de financiële rendabiliteit van de vennootschappen', schrijft de bank.

De analyse is berekend op basis van 82 procent van het totale aantal vennootschappen.

Vergeleken met het jaar voordien hebben de Belgische ondernemingen vorig jaar 3,2 procent minder belastingen betaald op hun winst. Dat schrijft de Nationale Bank in een analyse van de jaarrekeningen die ingediend zijn bij de Balanscentrale. Op basis van cijfers uit het verleden zou dat betekenen dat de schatkist er ruwweg 490 miljoen euro bij inschiet. 'Hoewel de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2018 nog niet volledig was doorgevoerd, had ze al wel meetbare effecten', stelt de bank vast. 'De bedragen die de vennootschappen stortten als belastingen op hun resultaat, liepen terug.' De afname van de belasting­betalingen is een opmerkelijke trendbreuk. Sinds 2009 hebben bedrijven elk jaar meer vennootschapsbelasting afgedragen, op één jaar na. In 2013 daalde de betaalde belasting licht, waarschijnlijk als gevolg van de recessie. In het boekjaar 2018 ging het de bedrijven echter voor de wind, stelt de Nationale Bank vast. Het ­bedrijfsresultaat bleef weliswaar grosso modo op peil, maar het financiële resultaat nam vooral bij de grote bedrijven toe. 'In 2018 ondersteunde de hervorming van de vennootschapsbelasting de financiële rendabiliteit van de vennootschappen', schrijft de bank. De analyse is berekend op basis van 82 procent van het totale aantal vennootschappen.