Twee op de drie Europese investeerders geloven niet dat een bankenunie het risico op een bankenfaillissement in de eurozone zal verminderen. Dat blijkt uit een peiling van het ratingbureau Fitch.

Vier op de tien ondervraagden verwacht niet dat de drie pijlers van een bankenunie - een gemeenschappelijk toezicht, een resolutiemechanisme en een depositogarantiestelsel - volledig geïmplementeerd zullen raken. Een kwart van de investeerders denkt dat een onafhankelijk resolutieorgaan, dat beslist welke banken moeten worden geherkapitaliseerd of ontbonden, leidt tot minder steun voor de banken. Slechts iets meer dan een kwart gelooft dat de geplande Europese bankenunie het risico op wanbetaling of bankfaillissementen zal verminderen.

Fitch gaat ervan uit dat de eerste pijler van de bankenunie, het gecentraliseerde toezicht op de banken binnen de ECB, eind 2014 een feit is. Dat zou volgens de kredietwaardigheidsbeoordelaar consistentie brengen in het toezicht op het risicomanagement en de rapportering van de banken. Een gemeenschappelijk resolutiemechanisme kan dan weer resulteren in minder nationale overheidssteun voor de financiële instellingen, en leidt er mogelijk toe dat schuldeisers bij moeilijkheden mee in het bad worden getrokken. Daarom denkt Fitch dat de internationale investeerders in de toekomst meer onderscheid maken tussen sterke en zwakke banken.

Twee op de drie Europese investeerders geloven niet dat een bankenunie het risico op een bankenfaillissement in de eurozone zal verminderen. Dat blijkt uit een peiling van het ratingbureau Fitch.Vier op de tien ondervraagden verwacht niet dat de drie pijlers van een bankenunie - een gemeenschappelijk toezicht, een resolutiemechanisme en een depositogarantiestelsel - volledig geïmplementeerd zullen raken. Een kwart van de investeerders denkt dat een onafhankelijk resolutieorgaan, dat beslist welke banken moeten worden geherkapitaliseerd of ontbonden, leidt tot minder steun voor de banken. Slechts iets meer dan een kwart gelooft dat de geplande Europese bankenunie het risico op wanbetaling of bankfaillissementen zal verminderen. Fitch gaat ervan uit dat de eerste pijler van de bankenunie, het gecentraliseerde toezicht op de banken binnen de ECB, eind 2014 een feit is. Dat zou volgens de kredietwaardigheidsbeoordelaar consistentie brengen in het toezicht op het risicomanagement en de rapportering van de banken. Een gemeenschappelijk resolutiemechanisme kan dan weer resulteren in minder nationale overheidssteun voor de financiële instellingen, en leidt er mogelijk toe dat schuldeisers bij moeilijkheden mee in het bad worden getrokken. Daarom denkt Fitch dat de internationale investeerders in de toekomst meer onderscheid maken tussen sterke en zwakke banken.