Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) verwacht voor de zomervakantie een rapport van de Nationale Pensioencommissie (NPC) over de opportuniteit om tegen 2030 een pensioensysteem met punten op poten te zetten. Dat heeft minister Bacquelaine zondag verklaard tijdens Les Décodeurs op de Franstalige omroep RTBF.

Onlangs hebben de federale pensioendienst en de RSVZ (zelfstandigen) nog gewaarschuwd voor de kostprijs van een puntensysteem (38 miljoen euro) en de weinige voordelen ten opzichte van het huidige systeem. Volgens minister Bacquelaine zijn er wel degelijk voordelen aan zo'n systeem verbonden - de leesbaarheid, harmonisatie, het verzekeringskarakter - maar moet het opgestarte overleg de problemen mee in rekening helpen nemen.

De Franstalige liberaal onderstreepte de lessen die uit het sociaal overleg naar voren zullen komen. Meteen relativeerde hij de dringende noodzaak om een pensioen met punten in het leven te roepen. Indien het er komt, zal dat niet voor 2030 in voege treden. Dat betekent niet dat intussen geen vooruitgang kan worden geboekt rond de andere hervormingen, aldus Bacquelaine.

Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) lanceerde zaterdag een oproep om het beroep van leerkracht op te nemen in de lijst van zware beroepen. Op 19 mei staat een vergadering gepland om zich over de criteria te buigen waarmee rekening wordt gehouden. Wat de cipiers betreft, die geen preferentiële tantièmes genieten, verklaarde de minister dat niet wordt geraakt aan het akkoord over het verlof voorafgaand aan het pensioen. (Belga/SD)

Onlangs hebben de federale pensioendienst en de RSVZ (zelfstandigen) nog gewaarschuwd voor de kostprijs van een puntensysteem (38 miljoen euro) en de weinige voordelen ten opzichte van het huidige systeem. Volgens minister Bacquelaine zijn er wel degelijk voordelen aan zo'n systeem verbonden - de leesbaarheid, harmonisatie, het verzekeringskarakter - maar moet het opgestarte overleg de problemen mee in rekening helpen nemen. De Franstalige liberaal onderstreepte de lessen die uit het sociaal overleg naar voren zullen komen. Meteen relativeerde hij de dringende noodzaak om een pensioen met punten in het leven te roepen. Indien het er komt, zal dat niet voor 2030 in voege treden. Dat betekent niet dat intussen geen vooruitgang kan worden geboekt rond de andere hervormingen, aldus Bacquelaine. Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) lanceerde zaterdag een oproep om het beroep van leerkracht op te nemen in de lijst van zware beroepen. Op 19 mei staat een vergadering gepland om zich over de criteria te buigen waarmee rekening wordt gehouden. Wat de cipiers betreft, die geen preferentiële tantièmes genieten, verklaarde de minister dat niet wordt geraakt aan het akkoord over het verlof voorafgaand aan het pensioen. (Belga/SD)