Dat schrijven De Tijd en L'Echo. Het voorstel kadert in de plannen om de link tussen werken en het pensioen te versterken.

Momenteel vereist het minimumpensioen een loopbaan van minstens 30 jaar. Die 30 jaar omvat de effectief gewerkte periodes, maar ook de gelijkgestelde periodes waarin iemand niet werkt maar wel pensioenrechten opbouwt, bijvoorbeeld tijdens werkloosheid of ouderschapsverlof.

Samentellen

De minister behoudt die loopbaanvoorwaarde, maar wil er een tweede ondergrens naast leggen. "We willen iedereen met een minimumperiode van effectief gepresteerde arbeid, bijvoorbeeld 20 jaar, toegang geven tot het minimumpensioen, ook al voldoet hij niet aan de loopbaanvereiste van 30 jaar", zegt Daniel Bacquelaine in de krant. De minister wil ook aan meer mensen met een gemengde loopbaan het minimumpensioen toekennen.

Hij stelt voor om vanaf 2018 alle loopbaanjaren als ambtenaar, werknemer of zelfstandige samen te tellen om te kijken of aan de minimale loopbaanlengte voldaan is. Nu worden de jaren als ambtenaar niet opgeteld bij de jaren als werknemer of als zelfstandige.

(Belga/RR)

Dat schrijven De Tijd en L'Echo. Het voorstel kadert in de plannen om de link tussen werken en het pensioen te versterken.Momenteel vereist het minimumpensioen een loopbaan van minstens 30 jaar. Die 30 jaar omvat de effectief gewerkte periodes, maar ook de gelijkgestelde periodes waarin iemand niet werkt maar wel pensioenrechten opbouwt, bijvoorbeeld tijdens werkloosheid of ouderschapsverlof. De minister behoudt die loopbaanvoorwaarde, maar wil er een tweede ondergrens naast leggen. "We willen iedereen met een minimumperiode van effectief gepresteerde arbeid, bijvoorbeeld 20 jaar, toegang geven tot het minimumpensioen, ook al voldoet hij niet aan de loopbaanvereiste van 30 jaar", zegt Daniel Bacquelaine in de krant. De minister wil ook aan meer mensen met een gemengde loopbaan het minimumpensioen toekennen. Hij stelt voor om vanaf 2018 alle loopbaanjaren als ambtenaar, werknemer of zelfstandige samen te tellen om te kijken of aan de minimale loopbaanlengte voldaan is. Nu worden de jaren als ambtenaar niet opgeteld bij de jaren als werknemer of als zelfstandige. (Belga/RR)