De aankondiging komt niet als een verrassing, want eerder uitten de kleinere banken al hun ongenoegen over deze volgens hen onrechtvaardige taks.

De Belgische regering heeft in 2009, via de programmawet van 23 december 2009, een bankenheffing ingevoerd die uitsluitend gebaseerd is op de spaardeposito's van particulieren, met een aanslagvoet van 0,15 procent.

"Hoewel de bijdragen worden geïnd door het depositobeschermingsfonds, worden ze door dit fonds onmiddellijk doorgestort aan de schatkist en functioneren ze daarom als een echte bankenheffing", luidt het in het persbericht van Argenta. Die is vooral actief als spaarbank en wordt dus relatief zwaar getroffen.

"Argenta is van oordeel dat de bankenheffing een disproportioneel en discriminerend effect heeft op de verschillende soorten instellingen in de sector. De instellingen met een lager risicoprofiel en een bredere depositobasis (zoals de meeste spaarbanken) worden bovenmatig getroffen", luidt het. "De heffing staat dus niet in verhouding tot het economisch belang van Argenta in de sector en nog veel minder in verhouding tot het risicoaandeel van Argenta."

Argenta zegt dat ze met de gerechtelijke stappen enkel tot doel heeft de wijze waarop de bijdrage wordt berekend, te betwisten wegens discriminatie. De bank wijst er nog op dat ze, net als alle andere spaarbanken, nooit een beroep heeft moeten doen op overheidssteun.

De aankondiging komt niet als een verrassing, want eerder uitten de kleinere banken al hun ongenoegen over deze volgens hen onrechtvaardige taks. De Belgische regering heeft in 2009, via de programmawet van 23 december 2009, een bankenheffing ingevoerd die uitsluitend gebaseerd is op de spaardeposito's van particulieren, met een aanslagvoet van 0,15 procent. "Hoewel de bijdragen worden geïnd door het depositobeschermingsfonds, worden ze door dit fonds onmiddellijk doorgestort aan de schatkist en functioneren ze daarom als een echte bankenheffing", luidt het in het persbericht van Argenta. Die is vooral actief als spaarbank en wordt dus relatief zwaar getroffen. "Argenta is van oordeel dat de bankenheffing een disproportioneel en discriminerend effect heeft op de verschillende soorten instellingen in de sector. De instellingen met een lager risicoprofiel en een bredere depositobasis (zoals de meeste spaarbanken) worden bovenmatig getroffen", luidt het. "De heffing staat dus niet in verhouding tot het economisch belang van Argenta in de sector en nog veel minder in verhouding tot het risicoaandeel van Argenta." Argenta zegt dat ze met de gerechtelijke stappen enkel tot doel heeft de wijze waarop de bijdrage wordt berekend, te betwisten wegens discriminatie. De bank wijst er nog op dat ze, net als alle andere spaarbanken, nooit een beroep heeft moeten doen op overheidssteun.