Voor de studie, die dinsdag ook bekend is gemaakt in De Standaard, namen VUB-onderzoekers negen diepte-interviews af met migranten. Daaruit blijkt dat de arbeidsmigranten hun rechten onvoldoende kennen. Bovendien doet de Vlaamse overheid te weinig om mistoestanden te vermijden, volgens het rapport. Het leidt tot verontrustende toestanden.

'Mensonwaardige omstandigheden zoals huisvesting in garages of zonder sanitair, het inhouden van loon en onzorgvuldige omgang met werkdocumenten door hun werkgevers', schetst Stefaan Peirsman van ACV. 'Rotte appels betalen werknemers deels, laattijdig of zelfs helemaal niet uit. Arbeidsmigranten staan machteloos. Het gebeurt zelfs dat werkgevers vergunningen achterhouden waardoor de personen in kwestie plots in onwettig verblijf eindigden.'

Een opvallende vaststelling is dat van de 1.000 arbeidsmigranten die de onderzoekers probeerden te contacteren via de Vlaamse overheid er slechts 512 konden worden bereikt. Voor de anderen bleek het e-mailadres niet correct of was er zelfs helemaal geen geregistreerd.

Het systeem van de gecombineerde vergunning is er sinds 2019. Het is een vergunning voor niet-EU-burgers die zowel een werk- als een verblijfsrecht omvat. De Vlaamse regering wil zo werkkrachten aantrekken voor knelpuntberoepen, want tegen 2030 dreigt er op dat vlak een tekort van meer dan 540.000 vacatures te zijn.

Voor de studie, die dinsdag ook bekend is gemaakt in De Standaard, namen VUB-onderzoekers negen diepte-interviews af met migranten. Daaruit blijkt dat de arbeidsmigranten hun rechten onvoldoende kennen. Bovendien doet de Vlaamse overheid te weinig om mistoestanden te vermijden, volgens het rapport. Het leidt tot verontrustende toestanden.'Mensonwaardige omstandigheden zoals huisvesting in garages of zonder sanitair, het inhouden van loon en onzorgvuldige omgang met werkdocumenten door hun werkgevers', schetst Stefaan Peirsman van ACV. 'Rotte appels betalen werknemers deels, laattijdig of zelfs helemaal niet uit. Arbeidsmigranten staan machteloos. Het gebeurt zelfs dat werkgevers vergunningen achterhouden waardoor de personen in kwestie plots in onwettig verblijf eindigden.'Een opvallende vaststelling is dat van de 1.000 arbeidsmigranten die de onderzoekers probeerden te contacteren via de Vlaamse overheid er slechts 512 konden worden bereikt. Voor de anderen bleek het e-mailadres niet correct of was er zelfs helemaal geen geregistreerd.Het systeem van de gecombineerde vergunning is er sinds 2019. Het is een vergunning voor niet-EU-burgers die zowel een werk- als een verblijfsrecht omvat. De Vlaamse regering wil zo werkkrachten aantrekken voor knelpuntberoepen, want tegen 2030 dreigt er op dat vlak een tekort van meer dan 540.000 vacatures te zijn.