De arbeidsinspectie heeft vorig jaar een recordaantal overtredingen vastgesteld bij de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zo bericht vrtnws. De dienst heeft al bijna tienduizend onwettige verloningen geregulariseerd. Dat is ruim zeven keer meer dan in 2013. Het bedrag van rechtzettingen van lonen en sociale bijdragen is met zo'n 17,7 miljoen euro, op vijf jaar tijd liefst acht maal toegenomen.

De explosieve toename is voelbaar bij het dertig koppen tellend team arbeidsinspecteurs dat zich speciaal heeft toegelegd op sociale dumping. 'We voeren dag na dag onze strijd tegen deze dumpingpraktijken, maar malafide werkgevers blijven steeds én vooral méér proberen', getuigt sociaal inspecteur Niel Vandeput aan de vrt.

De meeste overtredingen vinden plaats in de bouw en in de vleessector. 'Ze werken tegen een hongerloon, en doen dan veel te lange arbeidstijden om dat kleine loon wat op te trekken. Zestig uur werken per week is geen uitzondering.'

De inspecteurs stellen soms ook mensonterende of gevaarlijke arbeidsomstandigheden vast. 'Vorig jaar schreven we 668 pro justitia's uit, meer dan negenduizend werknemers zijn de pineut. De arbeidsauditeur zal er zijn handen vol aan hebben.'

De arbeidsinspectie heeft vorig jaar een recordaantal overtredingen vastgesteld bij de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zo bericht vrtnws. De dienst heeft al bijna tienduizend onwettige verloningen geregulariseerd. Dat is ruim zeven keer meer dan in 2013. Het bedrag van rechtzettingen van lonen en sociale bijdragen is met zo'n 17,7 miljoen euro, op vijf jaar tijd liefst acht maal toegenomen. De explosieve toename is voelbaar bij het dertig koppen tellend team arbeidsinspecteurs dat zich speciaal heeft toegelegd op sociale dumping. 'We voeren dag na dag onze strijd tegen deze dumpingpraktijken, maar malafide werkgevers blijven steeds én vooral méér proberen', getuigt sociaal inspecteur Niel Vandeput aan de vrt. De meeste overtredingen vinden plaats in de bouw en in de vleessector. 'Ze werken tegen een hongerloon, en doen dan veel te lange arbeidstijden om dat kleine loon wat op te trekken. Zestig uur werken per week is geen uitzondering.' De inspecteurs stellen soms ook mensonterende of gevaarlijke arbeidsomstandigheden vast. 'Vorig jaar schreven we 668 pro justitia's uit, meer dan negenduizend werknemers zijn de pineut. De arbeidsauditeur zal er zijn handen vol aan hebben.'