'In 2018 is de export van landbouw naar China verminderd met 10 miljard dollar, wat neerkomt op een daling van ongeveer 50 procent', schrijft Zippy Duvall, de voorzitter van de belangrijkste landbouwersvakbond in de VS, American Farm Bureau Federation, in een brief gericht aan de Amerikaanse president. Hij wijst erop dat de Aziatische grootmacht tot nu toe altijd een belangrijke en groeiende afzetmarkt was voor Amerikaanse landbouwproducten. Van 2000 tot 2017 steeg de landbouwexport naar China van 2 procent van de totale Amerikaanse export naar 16 procent. 'De landbouwers en de veeboeren in Amerika zijn afhankelijk van stabiele en groeiende afzetmarkten', klinkt het nog.

Duvall haalt voorbeelden aan van landbouwers, die in het voorjaar al gedwongen werden om het planten van hun gewassen uit te stellen door het weer en uiteindelijk besloten om helemaal niets te planten, 'omdat er gewoon geen markt voor is'. Hij erkent dat er overheidssteun is, maar stelt dat die nooit voldoende zal zijn om het verlies te compenseren.

'In 2018 is de export van landbouw naar China verminderd met 10 miljard dollar, wat neerkomt op een daling van ongeveer 50 procent', schrijft Zippy Duvall, de voorzitter van de belangrijkste landbouwersvakbond in de VS, American Farm Bureau Federation, in een brief gericht aan de Amerikaanse president. Hij wijst erop dat de Aziatische grootmacht tot nu toe altijd een belangrijke en groeiende afzetmarkt was voor Amerikaanse landbouwproducten. Van 2000 tot 2017 steeg de landbouwexport naar China van 2 procent van de totale Amerikaanse export naar 16 procent. 'De landbouwers en de veeboeren in Amerika zijn afhankelijk van stabiele en groeiende afzetmarkten', klinkt het nog. Duvall haalt voorbeelden aan van landbouwers, die in het voorjaar al gedwongen werden om het planten van hun gewassen uit te stellen door het weer en uiteindelijk besloten om helemaal niets te planten, 'omdat er gewoon geen markt voor is'. Hij erkent dat er overheidssteun is, maar stelt dat die nooit voldoende zal zijn om het verlies te compenseren.