De leden van Amcham - hoofdzakelijk Amerikaanse multinationals met een vestiging in ons land- hopen dat de nieuwe regering met hun wensen rekening houdt. Marcel Claes, chief executive van Amcham, verwoordt de grieven.

Uit jullie open brief blijkt ene grote bezorgdheid, en dat is nog een understatement.

Marcel Claes: 'Onze leden zijn blijvend bezorgd over de toestand. De laatste jaren is gewoon niets gebeurd, en dat kan zo niet langer.'

Zet eens de belangrijkste klachten of vragen op een rijtje.

Marcel Claes: 'Eén: de loonkosten moeten dringend naar beneden. Wereldwijd behoort België helaas tot de Olympische top inzake loonkost. Wij stellen daarom voor om de Sociale Zekerheid bijdragen te beperken en tegelijk een paar universele aftrekposten te schrappen, zodat op zijn minst het nominaal tarief naar beneden gaat. Dit zou bovendien nog een goede zaak zijn op het vlak van de administratieve vereenvoudiging.'

'Twee: het impact van de indexering moet beperkt worden. De Amerikaansen bedrijven vragen dus geen schrapping van de index, maar pleiten wel voor een soort "cap". Hogere lonen moeten misschien niet meer automatisch voor het volle bedrag geïndexeerd worden. In de plaats zou een systeem kunnen komen waarbij werknemers beloond worden op basis van hun prestaties.'

'Drie: op het vlak van innovatie scoort dit land goed maar de inspanningen, zeg maar de budgetten, moeten alsnog verhoogd worden. Er kan ook gedacht worden aan een verruiming van het fiscaal voordeeltarief voor researchers. Nu blijkt dat nog beperkt tot topresearchers. Het zou niet slecht zijn als alle instanties en/of bedrijven die aan R&D doen, daar fiscaal baat zouden bij hebben.'

'Vier: de vennootschapsbelasting, nu nog altijd 34 procent moet dringend naar beneden, zonder daarom te raken aan het stelsel van de notionele intrest. Ierland om maar één voorbeeld te noemen, heeft een aanslagvoet van 12,5 procent en kan onder meer daardoor de crisis gedeeltelijk afwentelen.'

'Vijf: de activiteitsgraad van 50- plussers moet opgekrikt worden. Hier zijn amper 37 procent van de 50-plussers nog actief. In Duitsland is dat 58 procent en in de Scandinavische landen is meer dan twee derden van die leeftijdsgroep nog aan de slag. Onze slechte score heeft ook onhoudbare gevolgen voor de sociale zekerheid. Een te grote groep van mensen komt langs de kassa, maar draagt niet meer bij. Om nog te zwijgen van het vergooide talent.'

De eisen zijn niet nieuw, en van een exodus uit België was er nog nooit sprake.

Marcel Claes: 'Ik mag er toch op wijzen dat België de laatste jaren praktisch geen nieuwe Amerikaanse investeringen meer heeft aangetrokken. Er waren hooguit uitbreidingsinvesteringen. Natuurlijk heeft dit land nog flink wat troeven. Maar één van onze vooraanstaande leden wees er recent toch mooi op dat de kostprijs voor eenzelfde functie en een vergelijkbare activiteit liefst 25 tot 30 procent hoger ligt in Antwerpen dan in Rotterdam. Dat zegt toch veel.'

Moet Amcham veel verwachten van een Waalse socialist als premier?

Marcel Claes: 'We zijn op dat vlak niet zo pessimistisch gestemd. In Wallonië hebben we de laatste jaren onmiskenbaar een nieuwe economische dynamiek ontdekt, onder meer dankzij het Marshallplan. Wat in Wallonië kan, moet ook in België kunnen.'

Karel Cambien

De leden van Amcham - hoofdzakelijk Amerikaanse multinationals met een vestiging in ons land- hopen dat de nieuwe regering met hun wensen rekening houdt. Marcel Claes, chief executive van Amcham, verwoordt de grieven. Uit jullie open brief blijkt ene grote bezorgdheid, en dat is nog een understatement. Marcel Claes: 'Onze leden zijn blijvend bezorgd over de toestand. De laatste jaren is gewoon niets gebeurd, en dat kan zo niet langer.' Zet eens de belangrijkste klachten of vragen op een rijtje. Marcel Claes: 'Eén: de loonkosten moeten dringend naar beneden. Wereldwijd behoort België helaas tot de Olympische top inzake loonkost. Wij stellen daarom voor om de Sociale Zekerheid bijdragen te beperken en tegelijk een paar universele aftrekposten te schrappen, zodat op zijn minst het nominaal tarief naar beneden gaat. Dit zou bovendien nog een goede zaak zijn op het vlak van de administratieve vereenvoudiging.' 'Twee: het impact van de indexering moet beperkt worden. De Amerikaansen bedrijven vragen dus geen schrapping van de index, maar pleiten wel voor een soort "cap". Hogere lonen moeten misschien niet meer automatisch voor het volle bedrag geïndexeerd worden. In de plaats zou een systeem kunnen komen waarbij werknemers beloond worden op basis van hun prestaties.''Drie: op het vlak van innovatie scoort dit land goed maar de inspanningen, zeg maar de budgetten, moeten alsnog verhoogd worden. Er kan ook gedacht worden aan een verruiming van het fiscaal voordeeltarief voor researchers. Nu blijkt dat nog beperkt tot topresearchers. Het zou niet slecht zijn als alle instanties en/of bedrijven die aan R&D doen, daar fiscaal baat zouden bij hebben.''Vier: de vennootschapsbelasting, nu nog altijd 34 procent moet dringend naar beneden, zonder daarom te raken aan het stelsel van de notionele intrest. Ierland om maar één voorbeeld te noemen, heeft een aanslagvoet van 12,5 procent en kan onder meer daardoor de crisis gedeeltelijk afwentelen.' 'Vijf: de activiteitsgraad van 50- plussers moet opgekrikt worden. Hier zijn amper 37 procent van de 50-plussers nog actief. In Duitsland is dat 58 procent en in de Scandinavische landen is meer dan twee derden van die leeftijdsgroep nog aan de slag. Onze slechte score heeft ook onhoudbare gevolgen voor de sociale zekerheid. Een te grote groep van mensen komt langs de kassa, maar draagt niet meer bij. Om nog te zwijgen van het vergooide talent.' De eisen zijn niet nieuw, en van een exodus uit België was er nog nooit sprake. Marcel Claes: 'Ik mag er toch op wijzen dat België de laatste jaren praktisch geen nieuwe Amerikaanse investeringen meer heeft aangetrokken. Er waren hooguit uitbreidingsinvesteringen. Natuurlijk heeft dit land nog flink wat troeven. Maar één van onze vooraanstaande leden wees er recent toch mooi op dat de kostprijs voor eenzelfde functie en een vergelijkbare activiteit liefst 25 tot 30 procent hoger ligt in Antwerpen dan in Rotterdam. Dat zegt toch veel.'Moet Amcham veel verwachten van een Waalse socialist als premier? Marcel Claes: 'We zijn op dat vlak niet zo pessimistisch gestemd. In Wallonië hebben we de laatste jaren onmiskenbaar een nieuwe economische dynamiek ontdekt, onder meer dankzij het Marshallplan. Wat in Wallonië kan, moet ook in België kunnen.' Karel Cambien