In elke democratie loopt politieke verandering een paar stappen achter op maatschappelijke verandering. Neem nu de federale slogan van 'jobs, jobs, jobs'. Een uitstekend motto dat de frustratie over jarenlange banenstagnatie voluntaristisch wil doorbreken. Maar die ambitie was al gerealiseerd van bij de ondertekening van het regeerakkoord, dankzij de kentering van de economische conjunctuur.
...