De Nationale Bank neemt de budgetneutraliteit van de hervorming van de vennootschapsbelasting onder de loep. Maar wat als blijkt dat de geplande verlaging niet budgetneutraal is?

'Ik denk dat we goed moeten kijken naar wat de impact daarvan is op het budget', aldus De Croo. 'Ik pleit ervoor om dat niet met een apothekersweegschaal te doen. Want als we een hervorming doen van de venootschapsbelasting, waarom doen we dat? We doen dat omdat we graag een effect willen hebben, en dat effect moet bijvoorbeeld zijn dat onze bedrijven meer mensen aanwerven en dat we investeren.'

Volgens De Croo mag je de hervorming van de vennootschapsbelasting ook niet 'statisch' bekijken. De Croo: 'Je moet ook kijken naar het gedragseffect. Als dat gedragseffect is dat er meer geïnvesteerd wordt, dat er meer groei is, dat er meer jobs gecreërd worden en dat er daardoor meer belastingen worden betaald, dan vind ik dat je dat dynamisch moet bekijken en niet op een apothekersweegschaal.'

'Maar als de Nationale Bank zou zeggen dat de hervorming van de vennootschapsbelasting een gat in de begroting zou slaan dat onoverkomelijk is, dan moet dat wel herbekeken worden', aldus De Croo. 'Maar laten we toch ook kijken naar de langetermijneffecten van een hervorming van een vennootschapsbelasting,' pleitte hij.

De Nationale Bank neemt de budgetneutraliteit van de hervorming van de vennootschapsbelasting onder de loep. Maar wat als blijkt dat de geplande verlaging niet budgetneutraal is?'Ik denk dat we goed moeten kijken naar wat de impact daarvan is op het budget', aldus De Croo. 'Ik pleit ervoor om dat niet met een apothekersweegschaal te doen. Want als we een hervorming doen van de venootschapsbelasting, waarom doen we dat? We doen dat omdat we graag een effect willen hebben, en dat effect moet bijvoorbeeld zijn dat onze bedrijven meer mensen aanwerven en dat we investeren.'Volgens De Croo mag je de hervorming van de vennootschapsbelasting ook niet 'statisch' bekijken. De Croo: 'Je moet ook kijken naar het gedragseffect. Als dat gedragseffect is dat er meer geïnvesteerd wordt, dat er meer groei is, dat er meer jobs gecreërd worden en dat er daardoor meer belastingen worden betaald, dan vind ik dat je dat dynamisch moet bekijken en niet op een apothekersweegschaal.''Maar als de Nationale Bank zou zeggen dat de hervorming van de vennootschapsbelasting een gat in de begroting zou slaan dat onoverkomelijk is, dan moet dat wel herbekeken worden', aldus De Croo. 'Maar laten we toch ook kijken naar de langetermijneffecten van een hervorming van een vennootschapsbelasting,' pleitte hij.