Het kernkabinet heeft een politiek akkoord bereikt over de zogenaamde volkslening waarmee de federale regering het slapende spaargeld van de Belgen wil mobiliseren voor investeringen in maatschappelijk belangrijke projecten. De ministerraad zal daarvoor deze week het licht op groen zetten.

Met de volkslening wil de regering een antwoord bieden op de problemen waarmee kmo's en vzw's dezer dagen te maken krijgen wanneer ze bij de banken kredieten aanvragen om projecten te financieren. Sinds de crisis hebben de kredietinstellingen het immers steeds moeilijker om financiering op langere termijn te voorzien.

Daarom wil de regering het spaargeld van de Belgen aanspreken. Volgens het voorontwerp van de ministers van Economie en Financiën, Johan Vande Lanotte (SP.A) en Koen Geens(CD&V) moeten deze leningen het spaargeld oriënteren naar kredieten op lange termijn voor "sociaaleconomisch en sociaal verantwoorde" projecten van de publieke of private sector. Het gaat dan om scholen, ziekenhuizen, et cetera, maar ook om kredietverlening aan kmo's. Een koninklijk besluit moet meer in detail de criteria vastleggen.

Interessant fiscaal regime

Het geld wordt opgehaald via kasbons of termijnrekeningen met een minimale looptijd van vijf jaar. Om de spaarder te overtuigen, wordt een interessant fiscaal regime in het vooruitzicht gesteld. Op de interesten wordt slechts 15 in plaats van 25 procent roerende voorheffing betaald.

De financiering heeft een looptijd van minstens zeven jaar. De banken beschikken over maximaal één jaar om de ontvangen fondsen toe te wijzen voor de financiering van de betrokken projecten. In afwachting kunnen ze het geld tijdelijk investeren in activa met beperkt risico.

Voorontwerp legt geen interestvoet vast

Het voorontwerp legt geen interestvoet vast die de banken moeten aanbieden aan de houders van kasbons of termijnrekeningen. Het aanbod moet wel in overeenstemming zijn met de markt. Het voorontwerp voorziet voor de regering ook de mogelijkheid om in te grijpen indien dat niet het geval is.

De volkslening zou in november gelanceerd worden. (Belga/AVE)

Het kernkabinet heeft een politiek akkoord bereikt over de zogenaamde volkslening waarmee de federale regering het slapende spaargeld van de Belgen wil mobiliseren voor investeringen in maatschappelijk belangrijke projecten. De ministerraad zal daarvoor deze week het licht op groen zetten. Met de volkslening wil de regering een antwoord bieden op de problemen waarmee kmo's en vzw's dezer dagen te maken krijgen wanneer ze bij de banken kredieten aanvragen om projecten te financieren. Sinds de crisis hebben de kredietinstellingen het immers steeds moeilijker om financiering op langere termijn te voorzien. Daarom wil de regering het spaargeld van de Belgen aanspreken. Volgens het voorontwerp van de ministers van Economie en Financiën, Johan Vande Lanotte (SP.A) en Koen Geens(CD&V) moeten deze leningen het spaargeld oriënteren naar kredieten op lange termijn voor "sociaaleconomisch en sociaal verantwoorde" projecten van de publieke of private sector. Het gaat dan om scholen, ziekenhuizen, et cetera, maar ook om kredietverlening aan kmo's. Een koninklijk besluit moet meer in detail de criteria vastleggen. Interessant fiscaal regimeHet geld wordt opgehaald via kasbons of termijnrekeningen met een minimale looptijd van vijf jaar. Om de spaarder te overtuigen, wordt een interessant fiscaal regime in het vooruitzicht gesteld. Op de interesten wordt slechts 15 in plaats van 25 procent roerende voorheffing betaald. De financiering heeft een looptijd van minstens zeven jaar. De banken beschikken over maximaal één jaar om de ontvangen fondsen toe te wijzen voor de financiering van de betrokken projecten. In afwachting kunnen ze het geld tijdelijk investeren in activa met beperkt risico. Voorontwerp legt geen interestvoet vastHet voorontwerp legt geen interestvoet vast die de banken moeten aanbieden aan de houders van kasbons of termijnrekeningen. Het aanbod moet wel in overeenstemming zijn met de markt. Het voorontwerp voorziet voor de regering ook de mogelijkheid om in te grijpen indien dat niet het geval is. De volkslening zou in november gelanceerd worden. (Belga/AVE)